– Kan være ubehagelig å være kvinne på Grønland

En av to kvinner i NRKs undersøkelse føler seg utrygg på Grønland i Oslo på kvelden. – Urovekkende, mener beboerforeningen i bydelen.

Kvinner på Grønland

Illustrasjonsbilde. Kvinnene på bildet har ikke noen tilknytning til denne artikkelen.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Stort sett føler den kvinnelige befolkningen seg trygge når de ferdes på Grønland, så lenge det er lyst ute. Det er på kveldstid at 52 prosent av de spurte kvinnene svarer at de opplever utrygghet.

– Det er ikke lenge siden en ung jente angivelig ble voldtatt i Breigata og jeg tror hendelser som dette er med på å skape en generell utrygghet blant kvinner som ferdes her, sier leder i beboerforeningen på Grønland Berit Jagmann til NRK.no.

Hva har du blitt utsatt for?

Trykk på bildet for større versjon.

Foto: Tom Halsør / NRK

Jagmann tror det er flere og sammensatte årsaker til at kvinner føler utrygghet i området på kveldstid. Hun tror at voldtektene som stadig skjer i sentrum, og det store antallet menn som okkuperer fortauene på Grønland, gjør at mange kvinner kan føle ubehag.

– Det kan oppleves ubehagelig å være kvinne på Grønland. Når grupper med menn som okkuperer fortauene kommer med slengbemerkninger, kan dette oppfattes som truende for noen. Mange unge jenter har gitt tilbakemeldinger på at de har følt seg seksuelt trakassert, sier Jagmann.

– Blir kalt «hore»

Jagmann forteller at en rekke innvandrerkvinner har henvendt seg til henne og meldt fra om ubehagelige opplevelser.

– Hva slags type trakassering opplever disse kvinnene?

– Norske jenter som kanskje går lettkledd opplever tilsnakk om at de er løsslupne eller ligner på horer, men også innvandrerjenter opplever seksuell sjikane, hevder Jagmann.

– De har fått beskjed om at de ikke er religiøse nok, og at de vet hvem de er og hvor de bor. Mennene sier ting som at jentene ser ut som horer og ber dem dra hjem og ta på seg hijaben sin. Fellesnevneren er at trakasseringen oppleves ubehagelig og truende, sier Jagmann.

– Ikke like utsatt som man frykter

Berit Jagmann

Leder i beboerforeningen på Grønland, Berit Jagmann, har fått tilbakemeldinger om at flere jenter blir trakassert på åpen gate på Grønland.

Foto: May-Irene Aasen

Ifølge politiets tall ble det i fjor registrert 22 anmeldelser på seksuelt krenkende atferd på Grønland.

Jagmann mener den generelle kriminalitetsutviklingen på Grønland de siste årene har gått i feil retning, men hun tror ikke redselen står i sammenheng med hvor utsatt man er.

– Trakassering kan virke belastende og øke utrygghetsfølelsen, uten at man nødvendigvis er i fare. Jeg tror ikke at redselen står i sammenheng med hvor utsatt man er, sier Jagmann.

– Viktig at vi ikke generaliserer

Bashe Musse

Bystyrerepresentant Bashe Musse (Ap).

Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Bystyrerepresentant Bashe Musse (Ap) sier at Grønland er et utsatt område når det kommer til flere former for kriminalitet. Musse er ikke overrasket over at 1 av 2 kvinner føler seg utrygge akkurat her på kveldstid.

Han kjenner ikke til enkelttilfellene der jenter har blitt utsatt for krenkende atferd, men har lagt merke til at strøket er preget av et høyt antall personer ute i gatene, og mye synlig kriminalitet.

– Det er mange mennesker som oppholder seg ute i gatene på Grønland som egentlig ikke bor her. Noen kan forsøke å ta konakt med deg, og det kan føles ubehagelig, sier Musse til NRK.no.

Han mener samtidig at det er viktig å ikke sette mennesker i bås.

– Det er viktig at vi ikke generaliserer. Ulike grupper ikke-vestlige er akkurat som nordmenn, de ønsker å følge loven, og er imot seksuell trakassering, voldtekt og annen kriminalitet. Det er snakk om enkeltpersoner, og helt klart ikke alle innvandrere som oppfører seg slik. Islamsk tro er imot seksuell krenkende atferd, sier Musse.

Én av tre voldtekter i Oslo skjer i Grønland-krets

42 prosent av kvinnene i NRK.nos undersøkelse frykter å bli utsatt for voldtekt i Oslo på kveldstid.

I fjor ble det anmeldt 79 voldtekter ved Grønland politistasjon - like mange voldtekter som ved Majorstua politistasjon og sentrum politistasjon til sammen. Dette utgjør en tredjedel av voldtektene som er anmeldt i Oslo.

Nesten halvparten av alle voldtektsforsøkene skjedde også her. Grønland politikrets dekker et stort område, blant annet Oslo sentralstasjon, deler av Karl Johan, Grünerløkka, Grønland, Tøyen, Etterstad, Hasle, Hovin, Torshov, Bjølsen og Sagene.

Totalt ved Grønland politikrets ble det anmeldt 31.134 lovbrudd i 2012 og det er tyveri og narkotikavirksomhet som topper listen.

Tall for 2012 fordelt på stasjonskretser

Kriminalitetstype

Grønland

Sentrum

Majorstua

Manglerud

Stovner

Oslo diverse*

Vinning (totalt), herunder tyveri

22512

15406

8254

3373

5094

622

Tyveri fra restaurant/kafe

410

752

182

7

28

6

Tyveri fra park/gate

160

80

38

12

56

4

Tyveri fra trikk/buss/tog

332

89

70

34

216

12

Grovt tyveri fra person på off.sted

7771

7109

1867

529

374

128

Veskenapping (par.258)

22

10

5

2

1

0

Grovt tyveri fra bil

921

889

418

155

270

4

Ran

459

209

98

46

62

0

Vold (totalt)

2018

1200

633

577

829

50

Legemsfornærmelse

822

509

254

214

289

11

Sedelighet (totalt)

208

129

99

71

85

43

Voldtekt §192, 1. og 2. ledd

73

31

39

17

29

20

Voldtekt §192, 3. ledd

6

0

1

0

1

1

Forsøk voldtekt

15

7

6

2

3

0

Grovt uaktsom voldtekt

0

0

0

0

0

0

Seksuelt krenkende adferd m.m.

22

15

12

10

10

1

Narkotikakriminalitet (totalt)

4752

1084

647

483

729

250

Salg av narkotika

3059

605

303

221

395

117

Skadeverk (totalt)

1644

705

660

938

430

25

Skadeverk bil /motorsykkel

374

253

186

125

139

3

Ran hører ikke inn i kriminalitetstype (lovbruddsgruppe) vold. Ran er derfor flyttet fra kriminalitetstype vold til kriminalitetstype vinning.

*Oslo diverse er blant annet saker med ukjent gjerningssted, tallene inneholder også Havna.