– Skal sendes ut så fort som mulig

Asylsøkere med avslag må sendes ut av landet så fort som mulig, sier folk i Årdal. Justisministeren lover å gjøre alt han kan for at det skal skje.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier det vil ta tid å endre norsk asylpolitikk.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Når NRK spør folk i Årdal hva de ønsker at justisministeren skal endre i norsk asylpolitikk, er de opptatt av at asylsøkere som har fått avslag ikke skal være plassert rundt i distriktene, men sendes raskt ut av landet.

Oddgeir Øren

Oddgeir Øren

Foto: NRK

– Frp har gått sterkt ut med at de skal rydde opp i dette, nå har de sjansen og da må de ta sjansen, sier Oddgeir Øren.

Justisminister Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet er glad for utfordringen fra Årdal. Samtidig innrømmer han at det vil ta tid å svare.

– Vi har startet med en omlegging av mottaksstrukturen. I dag er den en blanding av dem som venter på å få svar, de som har fått opphold, og de som har fått avslag på samme mottak. Vi ønsker at de som har fått endelig avslag umiddelbart skal plasseres på egne returmottak, og så skal de returneres så fort det lar seg gjøre, sier Anundsen til NRK Brennpunkt.

Han påpeker at det i januar og februar var en økning i antall tvangsreturer på 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Holder på med utredninger

Regjeringspartiene Høyre og Frp ble 28. februar enige med KrF og Venstre om en ny asylavtale.

I dag finnes det bare én type asylmottak, men ifølge avtalen skal man nå skille mellom returmottak og integreringsmottak.

I tillegg skal det etableres et retursenter med høyere sikkerhet i nærheten av Gardermoen, med 500 plasser.

– Vi holder på med utredninger. Det må bygges og settes i stand før man kan bruke det. Men dette har vi allerede satt i gang et arbeid rundt, sier justisministeren.

Returmottakene skal primært plasseres på Østlandet, men inntil videre vil det også være noen andre steder i Norge.

Les også:

Statlig finansiert psykologtilbud?

– Vi har et ansvar som samfunn for å sørge for at borgerne har det trygt og godt. Hvis det betyr at vi må skjerpe opp kommunenes mulighet til å følge opp asylsøkerne som venter, vil vi gjøre det. Ikke minst på disse returmottakene, hvor den psykiske belastningen vil være større enn for dem som har fått opphold, sier Anundsen.

Asylsøkere med returplikt har ikke rett til helseundersøkelser med mindre det er akutt. Asylsøkerne har ofte dårlig psykisk helse. Ett av de sentrale kravene til Årdal var å bedre helsehjelpen blant annet med krav til helsepersonell ved asylmottakene.

Asylavtalen sier lite om dette, annet enn at det skal vurderes en egen ordning med statlig finansiert psykologtilbud på retursentrene.

– Det er viktig å raskt motivere de som har fått avslag til retur. Da kan vi vurdere å styrke psykiatritilbudet både for å sikre at man motiverer til retur, og ikke utvikler eller videreutvikler psykiske problemer, sier Anundsen.

– 11.000 skulle ikke vært på mottak

– Det er en kjempeutfordring i dag at det er så mange som sitter på asylmottak som ikke skulle vært der, nesten 11.000 som enten skulle vært integrert i en kommune eller vært sendt ut. Det er en så stor utfordring at det er vanskelig å løse på kort sikt, sier han.

Justisministeren mener den nye mottaksstrukturen vil bidra til å løse dette problemet.

– Vi må returnere så mange som mulig så raskt som mulig, med tvang og andre virkemidler. Folk som skal integreres må på integreringsmottak der de kan få et spesielt tilrettelagt opplegg med norskopplæring, sier han.

Beboere i norske asylmottak fordelt på søknadsstatus.

Status

Barn

Voksne

Totalt

Andel i prosent

Med tillatelse, skal bosettes

903

4760

5663

37%

Med tillatelse, skal ikke bosettes

182

271

453

3%

Med søknad, til behandling i UDI

567

1561

2128

14%

Med avslag, til klagebehandling

339

1425

1764

11%

Henlagt/trukket/annen status/manglende registrering

33

78

111

1%

Med utreiseplikt

1218

4067

5285

34%

Enslige mindreårige asylsøker med tidsbegrenset tillatelse

12

 

12

0%

Totalt

3254

12162

15416

100%

Tallene er oppdatert per 28.02.2014. Kilde: UDI

Bakgrunn:

Hva skjer med et lite lokalsamfunn der en asylsøker dreper tre tilfeldige busspassasjerer? Årdal kommune ville ikke ha noe mottak, men asylsøkere fra Eritrea, Sudan, Rwanda, Afghanistan og Somalia kom likevel til industribygda innerst i Sognefjorden. Hadde noen spurt innbyggerne hva det verste som kunne skje var, skjedde det i november. "Etter dette kan ingenting bli som før", sier folk i bygda. "Vi er ikke som ham" sier asylsøkerne, som ikke tør å gå ut i frykt for hvordan lokalbefolkningen vil reagere.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Frykten han skapte».