Hopp til innhold

– Norge er ingen fredsnasjon

Ideen om Norge som fredsnasjon gjør det vanskeligere for oss å løse floken med Kina, sier Leiv Lunde, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han tar til orde for en internasjonalisering av Nobelkomiteen.

Leiv Lunde

At Nobelkomiteen knyttes så tett opp mot norske myndigheter er et problem både for Norge og for fredsprisen, ifølge direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Leiv Lunde.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er uheldig at vi holder oss med en slags forestilling om at vi er noe helt spesielt. At vi er en fredsnasjon som operer på helt andre prinsipper enn andre land, sier direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Leiv Lunde.

Han mener det er på tide at vi erkjenner at Norge ikke er annerledes enn andre land:

Oppdrag Afghanistan

Lunde trekker fra Norges innsats i Afghanistan som et eksempel på at vi ikke er en fredsnasjon.

Foto: NRK

– Vi er en nasjon som er engasjert i fred- og forsoningsprosesser og i internasjonale menneskerettighetsspørsmål, men vi er også en stat som forfølger våre grunnleggende interesser. Vi deltar i krig i Afghanistan og har gjort det i mange år, påpeker han.

Lunde mener at forståelsen av Norge som fredsnasjon gjør det vanskeligere å finne en løsning på den diplomatiske krisen mellom Norge og Kina.

– Det norske spillerommet for å finne en løsning på konflikten er begrenset. Det begrenses av forståelsen av Norge som fredsnasjon. Dette er verdier vi skal holde høyt og ethvert kompromiss vil være å legge seg flate for kinesiske myndigheter. Vi trenger å gå i oss selv og erkjenne at vi ikke er en fredsnasjon.

Konflikten med Kina vil over tid gjøre det vanskeligere for Norge å bidra i fred- og forsoningsprosesser, fordi Kina vil være en aktør i nesten alle slike prosesser, tror Lunde.

– Nobelkomiteen må bli uavhengig

Den norske nobelkomié

I dag består Nobelkomiteen av tidligere norske toppolitikere.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Leiv Lunde tror det er uheldig at Nobelkomiteen i dag består av tidligere stortingsrepresentanter og politikere. Han mener dette gjør det svært vanskelig å forklare for verden at fredsprisen er uavhengig.

– Vi skyter selvmål ved å holde oss med en ordning som andre land ikke forstår kan være uavhengig, sier Lunde, og presiserer at det slett ikke bare er Kina som ikke forstår dette.

– Da Barack Obama fikk prisen i 2009 ble han møtt på Gardermoen av kongen, statsministeren og hele det ypperste av det offisielle Norge. Hvis du hadde spurt representanter for det amerikanske utenriksdepartementet om de trodde Nobelkomiteen var uavhengig, ville nok svaret vært nei, sier han.

Tre står på valg

Allerede fra årsskiftet vil Nobelkomiteens sammensetning endres. Innen 31. desember må Stortinget utpeke tre nye medlemmer til Nobelkomiteen og Høyre leter nå etter kandidater som kan overta ledelsen av komiteen.

Sammen med Fremskrittspartiet vil Høyre få flertall i komiteen med tre av fem medlemmer. Det er opp til komiteen selv å velge leder. Dagens leder av Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland er valgt som leder ut 2014.

Etter Alfred Nobels ønske er det Stortinget som bestemmer hvem som skal sitte i Nobelkomiteen. I Nobels testamente var det ikke et krav at medlemmene skulle ha politisk erfaring, men i dag består komiteen utelukkende av tidligere topp-politikere.

Tidligere stats- og utenriksminister Thorbjørn Jagland leder komiteen. Nestleder er tidligere handelsminister og Høyre-leder Kaci Kullmann Five. Resten av komiteen består av Inger Marie Ytterhorn, tidligere stortingsrepresentant for Frp, Berit Reis Andersen, som var statssekretær i Jaglands regjering, og Gunnar Stålsett, er vara for SV-politiker Ågot Valle. Stålsett er tidligere formann i Senterpartiet.

Medlemmene velges for seks år og i høst står både Thorbjørn Jagland, Kaci Kullmann Five og Ågot Valle på valg med varamedlemmer. Det gjenstår å se om deres etterfølgere også blir tidligere norske toppolitikere.

Styrke med internasjonal komité

Erik Solheim

Erik Solheim mener det er umulig å skape en forståelse av at Nobelkomiteen er uavhengig hvis man ikke gjør endringer.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Tidligere utviklingsminister Erik Solheim er også tilhenger av å gjøre Nobelkomiteen mer uavhengig enn i dag.

– Hvis vi vil ha en internasjonal forståelse for at dette er en uavhengig pris, kan ikke komiteen bestå av sentrale norske politikere, umiddelbart bli omfavnet av statsministeren og utenriksministeren i samme sekund som prisen deles ut, og med kongen til stede ved utdelingen. Da klarer vi ikke skape forståelse for at dette er uavhengig, uansett om vi mener at den er det, sier han.

Leiv Lunde mener det vil styrke prisens anseelse hvis man fikk inn internasjonale medlemmer i komiteen.

– Fredsprisen har fått en utrolig popularitet, som det er viktig å hegne om. Da er det helt essensielt at komiteen kan velge en hvilken som helst person de mener fortjener prisen.

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre mener Den norske Nobelkomite bør bestå av nordmenn.

Foto: NRK

– Dersom for eksempel en russisk dissident skulle få fredsprisen i 2025, vil være kontroversielt og skape store overskrifter. Men hvis komiteen er helt uavhengig vil det ikke hefte ved Norge på samme måte, påpeker han.

– Skal være en norsk komité

Carl Bildt, Kofi Annan og Hillary Clinton er navn som har blitt nevnt som mulige ledere for Den norske Nobelkomite, dersom man åpner for internasjonale kandidater.

Jonas Gahr Støre tror derimot ikke det vil styrke prisen.

– Det er naturlige at nordmenn sitter i Den norske Nobelkomite. Det er ikke et prinsipielt nei til internasjonale medlemmer, men jeg har hørt foreslått politikere fra nabolandet eller den internasjonale scene, og jeg syns ikke det endrer bildet. Det er Den norske Nobelkomite som erklærer prisen, og da klinger det best for meg at det er nordmenn i den komiteen, sier han.

Geir Lundestad

Geir Lundestad har synspunkter på hvordan Stortinget har klart sin oppgave, men

Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Kan si mye om

– Stortinget står fritt. De kan velge hvem de vil. Det er ikke min oppgave å bestemme dette, men jeg vil utvilsomt ha en del synspunkter på hvordan Stortinget har klart sin oppgave. Men det vil jeg vente med å utdype til jeg har gått av, sier Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad til NRK.

– Har Stortinget klart sin oppgave bra?
– Ja, det, det kan det sies mye om. Men ikke nå, sier Lundestad.

Les mer:

Den norske nobelkomité

Disse har valgt årets fredsprisvinner: Berit Reis Andersen, Kaci Kullmann Five, Inger Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland, og Gunnar Stålsett.

Foto: Sveid Even Hærra / NRK