Spionjeger lanserer ny Isdals-teori

– En hårsprayboks som eksploderte kan være årsaken til den mystiske brannen som tok livet av Isdalskvinnen. Det sier en av Norges fremste spionjegere gjennom flere tiår, Ørnulf Tofte, som selv var med å etterforske saken.

Ørnulf Tofte
Foto: Helge Carlsen / NRK

En drøy uke etter at en ung kvinne ble funnet død i Isdalen i Bergen i 1970, reiste den daværende etterforskeren i Overvåkingspolitiet over fjellene fra Oslo for å hjelpe til med etterforskningen.

– Det var politimesteren i Bergen, Asbjørn Bryhn, som ba meg om å komme over for å kikke på saken. Jeg snakket med etterforskerne, og fikk se noen bilder av liket. I tillegg besøkte jeg åstedet i Isdalen, forteller Ørnulf Tofte.

Oppdraget til Tofte, og hans kollega fra Overvåkingspolitiet Bjørn Langbakke, var å finne ut om den uforklarlige saken kunne ha en kobling til spionasje.

–Vi skulle finne ut om det hadde noe med etterretningsvirksomhet å gjøre - og om det kunne være en likvidasjon eller noe i den retningen. Men vår konklusjon var at det var en ulykke.

– Boksen eksploderte

Ørnulf Tofte samarbeidet tett med mannen som ledet Kripos sin etterforskning i Isdalssaken - Rolf Harry Jahrmann. Nå forteller Tofte at han og Jahrmann kom fram til et hendelsesforløp de syntes var troverdig:

– Vi satt på åstedet og prøvde å tenke oss gjennom hva som kunne ha foregått. Antakeligvis hadde hun tent opp et bål, og sittet og kost seg der oppe. Vitner hadde lagt merke til at hun pleide å ha med seg en stor sprayboks med hårspray, og den ble aldri funnet. Hun kan ha mistet denne flasken oppi bålet. Og når hun bøyde seg fram for å plukke den opp, eksploderte den, sier Tofte.

Han viser til at det ble funnet rester av brent plast på åstedet, som han mener kan stamme fra en slik boks. NRK har lest alle åstedsrapportene og vitneavhørene. Hårsprayboksen er bare nevnt i ett avhør om et av hotellbesøkene til Isdalskvinnen, og det ble ikke funnet rester av en slik boks på åstedet. Det ble heller ikke funnet rester av bål.

Isdalskvinnen - tomt åsted med gjenstander

Rester som lå igjen på åstedet etter at liket av Isdalskvinnen var sendt til obduksjon.

Foto: Politiet

Tofte mener at selv om dødsfallet i så fall var en ulykke, så utelukker ikke det at Isdalskvinnen kan ha hatt etterretningsoppdrag i Norge. Han peker spesielt på at såkalte "illegale agenter" - etterretningsagenter uten tilknytning til ambassader - ofte brukte falske pass.

Isdalskvinnen hadde minst åtte forskjellige falske pass, og i tillegg parykker og annet utstyr for å endre utseendet.

– Sovjet eller Israel

– Det er lenge siden 1970 så det er vanskelig å være bastant. Men det er en mulighet at hun kunne ha vært en illegal agent på et oppdrag. Men selve dødsfallet tror jeg var en ren og skjær ulykke.

– Hvem var hun i så fall på oppdrag for?

– Det har jeg ingen bestemt oppfatning av. Men hvis hun var en etterretningsagent kunne hun vært fra Sovjetunionen eller Israel, sier Tofte.

NRK har gjennomgått Overvåkingspolitiets mappe om Isdalssaken. Et av dokumentene viser at Tofte ble sendt til Bergen etter forespørsel fra politimesteren i Bergen, den tidligere overvåkingssjefen Asbjørn Bryhn. Samtlige av POTs egne etterforskningsdokumenter er signert av Toftes makker Bjørn Langbakke.

I dag mener Tofte at det store hemmeligholdet rundt Overvåkingspolitiets rolle i Isdalssaken var overdrevet, og kan ha bidratt til mytedannelse rundt saken.

– Det var sånn det var på den tiden - alt var veldig hemmelig. Og når man ser det i ettertid var det altfor mye hemmelighold. Som et eksempel kan jeg fortelle at jeg ikke visste hva kollegaen min på nabokontoret jobbet med - og han visste ikke hva jeg drev med. Det hemmet helt sikkert arbeidet, sier Tofte, som håper det går an å få et endelig svar i Isdalsaken.

– Det ville vært veldig spennende om man kunne få noen ledetråder om hvem hun var og hva hun jobbet med, sier han.