Hopp til innhold

Fylkesmannen: – Motivasjonskollektivet har fulgt opp alle pålegg og endret praksis

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fastslår at Motivasjonskollektivet har fulgt opp alle pålegg og endret praksis, etter at det ble avdekket alvorlige kritikkverdige forhold ved barnevernsinstitusjonen.

Barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet på Eidsvoll

STERKE REAKSJONER: Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives» om barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet i Eidsvoll har utløst mange og sterke reaksjoner, både fra fagfolk, tidligere beboere og fra Motivasjonskollektivet selv.

Foto: Mads Nygård / NRK

Brennpunkt-dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives» har utløst mange og sterke reaksjoner, både fra fagfolk, tidligere beboere og fra barnevernsinstitusjonen Motivasjonskollektivet i Eidsvoll selv.

Barneombudet mener dokumentaren avdekker alvorlige brudd på barns rettigheter, og har varslet at de vil gå gjennom fylkesmannens tilsyn med Motivasjonskollektivet.

I dokumentaren ble det stilt flere spørsmål om fylkesmannens rolle og innsats i saken. I etterkant av dokumentaren svarte Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland på spørsmål fra NRK Brennpunkt.

I et innlegg lagt ut på egne nettsider torsdag kveld forsøker Fylkesmannen å svare mer utfyllende på noen spørsmål om driften ved institusjonen og fylkesmannens oppfølging av den, enn det Haugland gjorde i dokumentaren.

– Kritikkverdige forhold

Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland er Fylkesmann i Oslo og Akershus.

Foto: Mads Nygård

– Noe som ikke kommer godt nok frem i NRKs program, er at loven tillater bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner. Det er Stortinget som lager lovene Fylkesmannen er gitt mandat til å følge opp. Stortinget har, selvsagt etter grundige, faglige vurderinger, kommet frem til at det må være lov å bruke tvang mot ungdommer på barnevernsinstitusjoner, når det er nødvendig. Det er lov å bruke tvang når det er til ungdommens beste. Men institusjonen må forholde seg til regelverket på området, skriver fylkesmannen.

Fylkesmannen påpeker videre at Motivasjonskollekvivet er en såkalt «atferdsinstitusjon» for ungdommer med store ufordringer. Ved slike institusjoner, som Fylkesmannen besøker fire ganger hvert år, vil det av og til være nødvendig og lovlig å bruke tvang.

– Motivasjonskollektivet har vi fulgt tett over tid, og vi har gjentatte ganger oppdaget kritikkverdige forhold ved institusjonen - svært alvorlige funn, heter det i innlegget fra fylkemannen.

– Institusjonen har blant annet brukt tvang rutinemessig, kommet med trusler om tvang, innskrenket beboernes rettigheter, hatt for dårlige holdninger blant de ansatte og brukt unødig fysisk makt, skriver fylkesmannen.

Les mer:

(Saken fortsetter under bildet)

Skribling på veggen av isolatet

ISOLAT: Skribling på veggen av isolatet, en omdiskutert del av opplegget ved Motivasjonskollektivet.

Foto: Snorre Tønset / NRK

– Har fulgt alle pålegg

Fylkesmannen har to sanksjonsmuligheter hvis de avdekker funn av denne typen under tilsyn: Pålegg om å forbedre seg, eller stenging av institusjonen hvis de ikke gjennomførere de pålagte endringene.

– Men Motivasjonskollektivet har fulgt opp alle påleggene, og har helt tydelig endret praksis, fastslår Fylkesmannen.

– De bruker ikke lenger tvang rutinemessig - det gjennomføres individuelle vurderinger ut fra behovet hos den enkelte ungdom. Når Brennpunkt viser intervju med en ungdom som høsten 2013 opplevde bruk av tvang, er ikke det ensbetydende med at tvangsbruken var ulovlig. All bruk av tvang dokumenteres i protokoller som sendes inn til oss, fortsetter Fylkesmannen.

– Kan ikke forsvare det som har skjedd

Over 620.000 seere fulgte Brennpunkt-dokumentaren på TV tirsdag kveld. I tillegg har over 10.000 engasjert seg, og nærmere 1000 enkeltpersoner lagt igjen kommentarer på NRK Brennpunkts Facebook-sider.

Mange av dem som har skrevet, er tidligere beboere i barnevernsinstitusjoner, blant annet Motivasjonskollektivet, som forteller sine historier om tvangsbruk og isolat. Historiene forsterker det inntrykket dokumentaren gav, om at mange opplever krenkende tvangsbruk på institusjon.

(Saken fortsetter under bildet)

Silje Mack og Bjørn Skotaam på Motivasjonskollektivet

Silje Mack og Bjørn Skotaam på Motivasjonskollektivet.

Foto: Snorre Tønset / NRK

Fylkesmannen har fått med seg reaksjonene.

– Mange engasjerte seere lurer på hvordan det er mulig at institusjonen ikke stenges, når det år etter år avdekkes alvorlige brudd. Motivasjonskollektivet har endret seg betydelig siden 1990-tallet. Vår bekymring nå er på et helt annet nivå enn det var tidligere. Derfor står vi ved vår beslutning om å ikke stenge, heter det i innlegget på Fylkesmannens nettsider.

De forklarer at også Bufetat, som skal godkjenne alle private institusjoner, har vært på kontrollbesøk hos Motivasjonskollektivet. Bufetat har kommet til samme konklusjon som Fylkesmannen: At det har skjedd en positiv utvikling ved Motivasjonskollektivet.

– Vi kan ikke forsvare det som har skjedd i fortiden, men vi kan garantere at vi vil følge Motivasjonskollektivet tett. Vi er ikke naive, og vi hører på ungdommene. Følger ikke institusjonen våre pålegg, stenger vi dem, fastslår Fylkesmannen.

(Saken fortsetter under videoen)

En gang holdt de kvelertak slik at jeg mistet pusten, En annen gang satt en med kneet oppå hodet mitt slik at jeg hadde vondt i nakken i tre dager, forteller Joachim, som var på Motivasjonskollektivet høsten 2013.

VIDEO: Joachim forteller om sine opplevelser på Motivasjonskollektivet. Han bodde også på Motivasjonskollekvitet etter Fylkesmannen mener barnevernsinstitusjonen har endret praksis.

Avviser hemmelighold

Videre mener Fylkesmannen at NRK utelukkende har intervjuet ungdommer som ikke opplever oppholdet på institusjonen som nyttig.

– Vi vet at svært mange andre får god hjelp og nytte av opphold på Motivasjonskollektivet. Vi fortsetter å arbeide med Motivasjonskollektivet for å gi ungdom muligheten til å lykkes der også i fremtiden – og selvsagt for å hindre at ungdommer i fremtiden opplever ulovlig straff og tvang, heter det fra Fylkesmannen.

Alle som ønsker innsyn i sakens dokumenter, kan be om dette, påpeker Fylkesmannen.

– Vi driver ikke med hemmelighold, slik det blir påstått i dokumentaren. Dersom vi unntar et dokument fra offentlighet, er det fordi vi tolker loven slik at vi ikke kan offentliggjøre dokumentet. Når Statens helsetilsyn som klageinstans vurderer det annerledes, har vi selvsagt ingen problemer med å levere ut informasjonen, avslutter Fylkesmannen.

Leder for Motivasjonskollektivet, Bjørn Skotaam, har uttalt at NRKs fremgangsmåte under produksjonen av Brennpunkt-dokumentaren har vært kritikkverdig. Han mener også at programmet er ensidig.

– Da jeg kom til MK ble jeg plassert på slusa med en gang. De sa at det var rutine at alle ungdommene skulle sitte der. Det første jeg måtte gjøre var å kle av meg, så kroppsvisiterte de meg, forteller 17 år gamle Dimitri, som satt tre måneder på institusjonen fram til rett før nyttår 2013/2014.

VIDEO: Dimitri forteller om sine opplevelser på Motivasjonskollektivet. Han bodde på Motivasjonskollekvitet etter Fylkesmannen mener barnevernsinstitusjonen har endret praksis.