Hopp til innhold

– Frykter at de farligste slipper unna

Kriposleder Eivind Borge frykter at farlige kriminelle som infiltrerer arbeidsmarkedet slipper unna. Nå ber han politikerne reagere.

Avdelingsleder Eivind Borge i Kripos

Avdelingsleder Eivind Borge i Kripos peker på at tyngre kriminelle slår seg på arbeidsmarkedskriminalitet - og at det krever ekstra ressurser å ta dem.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

I går ble tiltalen i den store Lime-saken offentlig. Sist høst gjennomførte politiet en stor razzia mot mange av Lime-butikkene som på kort tid hadde dukket opp på Østlandet. Og i går ble 13 personer tiltalt for å ha bedrevet tvangsarbeid, menneskehandel og grov vinningskriminalitet.

Avdelingsleder for taktisk etterforskning i Kripos, Eivind Borge, er en av politilederne som har arbeidet tettest med denne typen saker. Han ber om sterkere fokus fra politikerne.

Borge sier han ser at arbeidsmarkedskriminalitet har fått mye oppmerksomhet fra politikerne. Men han er bekymret for at de mest kriminelle miljøene slipper unna.

– Det vi advarer mest mot er de tyngre miljøene, med bakgrunn fra alvorlig volds- og narkotikakriminalitet, som nå går inn i arbeidsmarkedskriminalitet. Der har jeg foreløpig ikke sett gode nok tiltak etter min mening, sier han.

Vanskelig å knekke

Borge mener at det kreves etterforskning over lang tid og med alle verktøyene som er tilgjengelige for å knekke denne typen kriminalitet.

– I tillegg kreves det et tett samarbeid mellom alle kontrolletatene. Disse tingene er noe jeg ikke har sett politikerne prate om så langt, sier han.

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

Foto: Høyre

En av politikerne som har profilert seg sterkest på kampen mot organisert kriminalitet er Høyres Hårek Elvenes. Han er medlem av justiskomiteen, og har i flere år krevd økt innsats på området.

– Eivind Borge skal man lytte til. Kripos vet hvor skoen trykker, sier han.

– Fått 1400 nye årsverk

Elvenes mener at politikerne har vært tydelige på at det er behov for bedre samhandling mellom politiet og kontrolletatene.

– Og politiet og kontrolletatene har tatt tak. At flere store saker er oppklart i det siste, skyldes et godt samarbeid mellom politiet og kontrolletatene. Men det er fortsatt mer å gå på. De forskjellige etatene må finne hverandre enda enklere, sier han.

Elvenes peker på at det vil opprettet et nasjonalt analyse- og etterretningssenter mot organisert kriminalitet neste år. Det vil være et samarbeid mellom Politidirektoratet og Skattedirektoratet.

– Men det handler ikke bare om ressurser. Det er vel så viktig hvordan vi organiserer ressursene. Politiet har blitt tilført 1400 nye årsverk på to år. De må stokkes på en intelligent måte, sier han.

– Hurtighet er nøkkelsen. De kriminelle må settes raskt ut av spill og fratas profitten. Da blir det lite attraktivt å være kriminell i Norge, sier Elvenes.

Han påpeker at regjeringen bevilget 25 millioner kroner ekstra for å få til bedre samhandling mellom etatene dette, som et av hovedtiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Eivind Borge i Kripos sier det ikke holder:

– Jeg håper de begynner å se etter hvilke tiltak vi må sette inn mot de farligste. Men foreløpig har jeg sett mer av kontroller og tilsyn. Det er bra, men det må mer til for å demme opp for det vi definerer som den mest alvorlige kriminaliteten.