– Folk har blitt holdt for narr

Reaksjonene på at fattigdom og kriminalitet øker til tross for millioner til områdeløft på Tøyen er mange og sterke. – Må ha kritisk gjennomgang av pengebruken, mener Høyre.

Veggmaleri på Tøyen

Fire og et halvt år etter Tøyenløftet ble satt igang, viser statistikken at barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten i området er økende.

Foto: Stephan Reis / NRK

Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes

– Folk har blitt holdt for narr, sier Bjørnar Moxnes (Rødt).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Folk på Tøyen mista Munch-museet og skulle kompenseres ved at befolkningen skulle løftes. Men når barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten øker, har folk blitt holdt for narr, sier Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt.

Han og andre politikere i Oslo og på Stortinget reagerer på det som kommer fram i Brennpunkts dokumentar «Norske tilstander».

– Fine fasader er positivt. Men utfordringene stikker dypere og er langt mer omfattende enn hva «et løft» kan løse. Hovedproblemet er integrering, sier Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Les også: Fattigere etter 141 millioner kroners løft

Ingen evaluering

Etter fire og et halvt år og 141 millioner kroner brukt, har det fremdeles ikke vært noen uavhengig evaluering av Områdeløft Tøyen.

Eirik Lae Solberg

– Vi må ha en kritisk gjennomgang av pengebruken, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Vi må ha en kritisk gjennomgang av pengebruken til områdeløftet, slik at vi framover kan innrette støtten best mulig. Penger til ansiktsløft på Tøyen hjelper ikke de som trenger det mest. Det gjør derimot skolesatsingen på Tøyen, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre.

Han peker på to områder han mener må prioriteres framover: Kvalifiseringstiltak for å få folk ut i jobb, og skole og fritidstilbud for barn og ungdom.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at bydelen ikke har prioritert en ungdomsklubb for eldre ungdom, sier Solberg.

– Et klasseproblem

Siri Gåsemyr Staalesen

– Tøyenløftet er ikke nok til å bekjempe fattigdom, sier Siri Staalesen (Ap).

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

– Det er alvorlig at mange barn vokser opp i fattigdom og at ungdomskriminaliteten øker. Men områdeløft som metode har ikke virkemidlene til å løse det som er et klasseproblem på Tøyen, sier Siri Staalesen i Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentanten er ikke imot områdeløft som metode, men mener at løsningen ligger i de store postene i statsbudsjettet.

– Det er riktig å bruke mer penger på indre Oslo Øst. Men vi må ikke tro at Tøyenløftet er nok til å bekjempe fattigdommen, sier Moxnes.

– Forskjell på folk

Karin Andersen

– På tide å evaluere skatteletten til millionærene, sier Karin Andersen (SV).

Foto: Stig Weston / SV

Karin Andersen i SV mener at fattigdom først og fremst reduseres gjennom sterkere fordeling nasjonalt.

– På fire og et halvt år har regjeringen gitt snart 25 milliarder kroner i skattegaver til sine sponsorer og andre steinrike mennesker. Kanskje på tide med en evaluering av om de pengene har skapt noe annet enn flere millionærer, sier stortingspolitikeren.

Hun er kritisk til at bevilgninger til de fattige alltid skaper krav om konkrete resultater raskt.

– Det er forskjell på folk, kommenterer Andersen.

– Foreldrene må ta ansvar

Christian Tybring-Gjedde i Stortinget

– Områdeløftet en måte å kjøpe seg fri på, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tybring-Gjedde mener på sin side at områdeløftet har blitt en måte å kjøpe seg fri på, fordi man ikke finner andre gode løsninger.

Han har én oppfordring til innvandrerne på Tøyen:

– Dersom man ikke har økonomiske ressurser til å sikre sine barn en god oppvekst, bør man ta ansvar over egen livssituasjon. Som for alle andre, inkluderer det familieplanlegging, sier Frp-politikeren.

Lover å satse mer på ungdom

Hanna E. Marcussen

– Vi tar det som kommer frem på alvor, sier Hanna E. Marcussen (MDG).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi tar det som kommer frem på alvor. I områdeløftet har vi gjennomført flere tiltak for å bedre tilbudet til de yngre barna, og vi ønsker også fremover å gjøre mer for ungdom, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun peker på at en områdesatsing ikke alene kan løse utfordringene på Tøyen.

– Strukturelle samfunnsproblemer som fattigdom, tilgang til bolig- og arbeidsmarkedet og arbeidet med å snu frafallet i skolen krever store ressurser og tar lang tid. Byrådet jobber aktivt for at alle nærmiljøer skal være trygge og gode å vokse opp i, sier Marcussen.

– Da vi overtok byrådskontorene startet vi en omorganisering av områdeløftet på Tøyen slik at vi nå på en bedre måte kan ta at alle samfunnets virkemidler i bruk for å bedre forholdene, etter modell av Groruddalssatsingen.

Stortingspolitikere bekymret

I dagens spørretime på Stortinget viste opposisjonen stor bekymring for det som kom fram i gårsdagens Brennpunkt-dokumentaren.

Flere av dem utfordret Statsministeren på hvordan man kan løse barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten i Tøyen-området.

– Deler du bekymringen, og at her må vi også løfte stort nasjonalt? spurte Venstre-leder Trine Skei Grande.

Erna Solberg svarte med at varsellampene må tennes hver gang ungdomskriminaliteten i et område topper seg.

– Her er det viktig med summen av tiltak, sa statsminister Solberg, og pekte spesielt på behovet for tydelig tilstedeværelse av politi.

Hun mener også at man må se på om aktivitetstilbudene er gode nok i området, spesielt i forhold til de sårbare gruppene.

– Men det er ikke akseptabelt med kriminalitet selv om du er fattig eller sårbar, slo statsministeren fast.

Tøyenløftet har til nå kostet 140 millioner kroner, og pågått i fire år. Området er blitt hipt med kunstneriske fasader og nye populære utesteder. Samtidig beskriver ungdommene et tøffere gatemiljø der stadig yngre barn blir kriminelle. Statistikken går også i feil retning. Barnefattigdommen og ungdomskriminaliteten har gått opp. Hvem har blitt løfta?

VIDEO: Se Brennpunkt-dokumentaren «Norske tilstander»