Hopp til innhold

– Det tok på nerver og mer mens det holdt på

De nye kampflyene bråker så mye at Forsvarsbygg tilbyr innløsning av 176 boliger nær rullebanen på Ørlandet i Trøndelag. NRK har snakket med de 33 første som har solgt huset sitt, og de fleste er svært misfornøyde med prosessen.

Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren "Støy på landet"

Åse Grande (80) må ta opp lån for å få råd til ny leilighet. Hun er én av dem som har solgt huset sitt til Forsvarsbygg, men som ikke er fornøyd med prosessen.

NRK Brennpunkt har undersøkt hvordan folk på Ørlandet har opplevd prosessen med å selge husene sine til Forsvarsbygg. Vi har fått svar fra eierne til 33 av de 35 eiendommene som er solgt til nå.

Undersøkelse blant støyberørte på Ørlandet

NRKs spørsmål

Ja

Ingen mening

Nei

Er du fornøyd med prisen?

15

2

16

Er du fornøyd med prosessen?

7

0

26

Har du fått kjøpt deg en tilsvarende bolig for prisen du fikk?

8

6

17

Undersøkelse

7 av 33 er fornøyd med prosessen

Bare 7 av 33 er fornøyd med prosessen med å selge husene sine til Forsvarsbygg.

Foto: NRK

Det er prosessen frem mot innløsning og forhandlingene med Forsvarsbygg folk på Ørlandet trekker frem som det tyngste i denne saken.

26 av de 33 svarte at de ikke er fornøyd med prosessen. Da vi spurte hvorfor de skrev under når de ikke var fornøyd, svarte de ganske likt.

Vi vurderte rettssak, men kom frem til at det ville bli for belastende.

Nabo til Ørland hovedflystasjon / NRKs beboerundersøkelse

Orket ikke flere år med uvisse og mulig rettsak og utgifter til det.

Nabo til Ørland hovedflystasjon / NRKs beboerundersøkelse
8 av 33 har fått tilsvarende hus for prisen de fikk av Forsvarsbygg

8 av 33 har fått tilsvarende hus for prisen de fikk av Forsvarsbygg

Foto: NRK

Flere brukte uttrykket «David mot Goliat» for å beskrive hvordan de opplevde det å forhandle en og en med Forsvarsbygg.

16 av de 33 som har godtatt innløsningssummen opppgir at de ikke var fornøyd med prisen. 15 var fornøyd, mens to av de spurte ikke hadde noen mening.

– Frivillig å flytte

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg

Olaf Dobloug, direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg synes det er rart at folk sier de er misfornøyd.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Direktør for kampflybaseprosjektet i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, sier innløsingen er frivillig og at folk kan bli boende om de ønsker det.

– De har helt klart et reelt valg. Vi har pålegg om å tilby innløsning, og de kan si nei takk, og da får de tilbud om støytiltak, sier han.

Men de fleste vil ikke bli boende under flystøyen, og mange er nå på flyttefot. Det legger et stort press på boligmarkedet i Ørland kommune. Bare 8 av 33 oppgir at de har klart å kjøpe en tilsvarende bolig for prisen de fikk av Forsvarsbygg.

Det gjenstår fremdeles 140 boliger og våningshus på gårder som skal innløses, og 800 hus som skal støy isoleres.

Jeg går heller med tap, enn å ikke komme videre i livet.

Nabo til Ørland hovedflystasjon / NRKs beboerundersøkelse

Jeg unner ikke min verste fiende en slik prosess. Trodde jeg var sterk, men den gang ei.

Nabo til Ørland hovedflystasjon / NRKs beboerundersøkelse
Etterlyser mer informasjon

Beboerne som er mest berørt av støy etterlyser mer informasjon fra Forsvarsbygg.

Foto: Forsvarsbygg/TNS Gallup

Etterlyser mer informasjon

TNS Gallup har på vegne av Forsvarsbygg gjennomført en egen undersøkelse i Ørland kommune knyttet til utbyggingen. De har snakket med 716 innbyggere, men bare åtte prosent av disse bor innenfor rød sone.

Av alle de spurte svarte 78 prosent at de ser en eller flere negative konsekvenser med utbyggingen, men bare 36 prosent svarer at de selv er engasjert i problemene.

Når det gjelder de som bor i rød sone, er derimot 78 prosent personlig engasjert i negative konsekvenser. De nevner blant annet erstatning, bosituasjon, støyforhold og hvordan de berørte blir behandlet.

På spørsmål om informasjonen fra Forsvarsbygg har vært tilstrekkelig, svarer 37 prosent i bekreftende i stor eller ganske stor grad. I rød sone er det derimot bare to prosent som svarer at informasjonen har vært tilstrekkelig.

Les hele Forsvarsbyggs egen undersøkelse

Jeg følte meg presset. Det var mye usikkerhet og stress.

Nabo til Ørland hovedflystasjon / NRKs beboerundersøkelse
Ørlandet - støy