Normal

– De fikk det bedre hos dere

Den vietnamesiske sjefen for adopsjon er sikker i sin sak. Barna fikk det bedre i Norge, enn de ville hatt det i Vietnam.

Nguyen Van Binh, ekspedisjonssjef i Adopsjonsdepartementet i Vietnam

Nguyen Van Binh, ekspedisjonssjef i Adopsjonsdepartementet i Vietnam, har ikke oversikt over hvor mange barn som ble sendt til utlandet under krigen.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– De kom fra krig. De hadde ikke familie. Både økonomisk, materielt, kulturelt og psykologisk, fikk de det bedre enn om de ikke hadde blitt adoptert, sier Nguyen Van Binh.

Han er ekspedisjonssjef for adopsjonsavdelingen i Justisdepartementet i Vietnam. Han snakker om vietnambarna som ble hentet til Norge av en gruppe antikommunister under krigen på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.

Les mer:

Vet lite om adopsjonene

Nguyen Van Binh, ekspedisjonssjef i Adopsjonsdepartementet i Vietnam

Nguyen Van Binh har ingen motforestillinger om barna som ble adoptert under krigen.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Vi vet lite om adopsjonene. Vi vet at det under krigen var mange foreldreløse barnehjemsbarn som ble adoptert av utenlandske familier. De ble sendt til mange land; USA, Canada, Norge, Sverige, Italia og Spania, men vi har ikke tall på hvor mange de var, forteller Van Binh.

Adopsjonene ble gjort mens Vietnam fortsatt var delt i to. I tillegg fikk ikke landet fikk på plass en sentral adopsjonsmyndighet før i 2003. Derfor er det i dag vanskelig å finne registre fra krigsadopsjonene.

Tillit på høyeste hold

Komiteen for Sydøst-Asia dro rundt på barnehjem i og rundt Sør-Vietnams hovedstad, Saigon, og plukket ut barn som skulle være med tilbake til Norge. Da utvelgelsen var gjort og komiteen dro mot Norge, var det før alle papirene på barna var i orden. Dette ble påpekt av norske myndigheter etter at barna ankom Norge høsten 1968.

Torbjørn Jelstad på flyet fra Vietnam

Torbjørn Jelstad på flyet fra Vietnam

Foto: Riksarkivet

Torbjørn Jelstad, som ledet adopsjonsarbeidet, hevdet i sin rapport til myndighetene i 1969 at det de hadde gjort var godkjent fra øverste hold i Sør-Vietnam. De hadde lyktes:

«(…) blant annet gjennom tidligere goodwill og en imponerende positiv Norges-reklame – å oppnå tillit på høyeste hold, og president Nguyen Van Thieu gav sin personlige tilslutning til prosjektet.»

Kulturambassadører

I dag er det Van Binh som er ansvarlig for at adopsjoner foregår på riktig vis.

– Jeg har ingen motforestillinger om barn som ble adoptert under krigen.

Han fortsetter:

– Barn som ikke hadde en familie og ble adoptert til Norge, er jo nå blitt ambassadører mellom Norge og Vietnam. Det er veldig bra.

I dag foregår adopsjons fra Vietnam under ryddige forhold. Landet ratifiserte Haag – konvensjonen om adopsjon i 2011, og har nylig inngått en avtale med Norge om på nytt å åpne for adopsjon mellom landene.

Til sammen hentet Jelstad og komiteen over 80 vietnamesiske barn til Norge. I Brennpunkt-dokumentaren «Vietnambarna» reiser noen av dem tilbake til landet de forlot som små barn.

Norge har signert en adopsjonsavtale med Vietnam

Norge har nylig signert en adopsjonsavtale med Vietnam.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK