– Burde ha dannelse til å betale tilbake

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sier det er opprørende at penger som ble bevilget til psykososial oppfølging av terrorofre har gått til andre ting. Men han sier det ikke var mulig for departementet å kreve pengene tilbakebetalt.

Jeannette Platou intervjuer Jonas Gahr Støre om pengene som ble bevilget til oppfølging av berørte etter 22. juli.

Se hele intervjuet med Jonas Gahr Støre.

– Det er åpenbart noe som er feil, når pengene som er bevilget ikke har gått til hjelpetiltak. Men under omstendighetene var dette måten å få pengene fort og ubyråkratisk ut til de som trengte dem. Det virket noen steder, men ikke alle, sier Jonas Gahr Støre til NRK.

I 2011 og 2012 sendte fylkesmennene ut 130 millioner kroner til kommuner med personer som trengte ekstra hjelp for å bearbeide opplevelsene av terroren. Pengene skulle brukes til psykososial oppfølging av de berørte etter 22.-juli terroren.

– Skulle være raskt og ubyråkratisk

I Brennpunkt-dokumentaren «Sårene etter Utøya» kommer det fram at mange av pengene ikke kom fram til de som var rammet av terrorangrepet. Støre tviler på om resultatet hadde vært bedre hvis pengene var øremerket.

– Jeg er ikke sikker på at det hadde vært et godt svar. Behovene var så forskjellige, og tildelingen skulle være raskt og ubyråkratisk, derfor ble det gjort på denne måten.

Da staten skulle dele ut ytterligere 50 millioner i 2013, kom det en innskjerpelse. Kommunene måtte selv søke aktivt om å få midler til konkrete tiltak, og rapportere hvordan pengene ble brukt.

Dette resulterte i at veldig få søkte om midler, og mesteparten av midlene som ble bevilget i 2013, ble aldri utbetalt.

Støre vil ikke kritisere kommunene som lot være å søke om penger i 2013.

– I respekt for det kommunale selvstyret kan jeg ikke kritisere kommunene for ikke å ha søkt om penger. Den hjelpen de berørte ønsker bør komme gjennom det etablerte velferdssystemet, gjennom helsevesenet, skolen, arbeidsplassen og lokalsamfunnet.

– Opprørende at pengene gikk til andre ting

Ifølge den tidligere helseministeren var det ikke mulig for departementet å ta tilbake pengene, da de fikk vite at de var brukt til andre ting enn psykososial oppfølging:

– Det kom historier om at pengene var brukt til noe helt annet. Jeg synes det var opprørende og spesielt, og sa tydelig ifra at de kommunene burde ha dannelse nok til å betale tilbake. Det tror jeg ikke har skjedd, og det var ikke et regelverk som gjorde det mulig å kreve tilbake pengene, sier Støre.

Fikk de overlevende etter Utøya og Regjeringskvartalet den oppfølgingen som norske myndigheter lovet? I løpet av tre år delte Staten ut 180 millioner kroner til norske kommuner for å hjelpe de som er berørt av terroren. Brennpunkt har fulgt 22. juli-pengene ut i Kommune-Norge, og møtt mennesker som fortsatt sliter med åpne sår, tre år etter norgeshistoriens største terrorangrep.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Sårene etter Utøya».