– Dagens barnevern er for mye et voksenvern

– Altfor mye i dagens barnevern er på de voksnes premisser. Vi trenger et barnevern som gir barn mer kjærlighet og bedre rettigheter, sier Inga Marte Thorkildsen.

Inga Marte Thorkildsen

Tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen mener flyttinger av fosterbarn er skadelig.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) reagerte sterkt da hun så Brennpunkt-dokumentaren «Brustne hjerterom».

Spesielt hjerteskjærende opplevde hun barnevernets bruk av sju personer til å flytte ei treårig fosterjente fra fosterforeldrene Ida Vikaune og Stein Løkke Tomassen på Ranheim, Trondheim i 2008.

Ida Vikaune

I Brennpunkt-dokumentaren fortalte Ida Vikaune om da barnevernet hentet fosterdatteren i en dramatisk akuttaksjon. Barnevernet har siden beklaget måten flyttingen skjedde på.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

– En slik flytting er helt uakseptabel. Det er skadelig for barn å oppleve slikt. Hun må ha vært skrekkslagen. Flyttinger generelt og spesielt ved hjelp av slike metoder, må ikke skje, sier Thorkildsen.

Paradigmeskifte

Hun er tilhenger av økte ressurser til barnevernet og gode arbeidsforhold til ansatte i barnevernet, men mener samtidig at praksis må endres.

– Det viktigste er at barnevernet må forholde seg mye mer aktivt til barna, og gjorde dem til hovedpersonene i barnevernet. Her står vi overfor et paradigmeskifte utløst av barns egne fortellinger om hvordan det er å ikke få innflytelse på sitt eget liv. I tillegg må vi bort fra symptombehandling, hvor barns adferd står i sentrum og behandles, mens følelsene som utløser adferden kommer i bakgrunnen.

– De av barna som oppfører verst er som regel de som har det verst. Mange av dem blir flyttet og får aldri slått rot noe sted, sier en engasjert Thorkildsen.

Norge har et stort behov for flere fosterfamilier. Sissel og Arnt påtok seg omsorg for to søsken av de i alt 10.000 barna som ikke kan bo hos egne foreldre. Men etter å ha knyttet seg tett til barna, fant de ut at den lille jenta og gutten hadde langt større problemer enn hva barnevernet hadde informert dem om. I Brennpunkt forteller flere fosterforeldre om et barnevern som ikke gir dem støtten de trenger. Til slutt måtte Arnt og Sissel selv gi opp, mens barna ble skilt og sendt til hvert sitt nye fosterhjem.

Se Brennpunkt-dokumentaren Brustne hjerterom.

Rett til tillitsperson

Forskning viser at 25 prosent av fosterbarn flyttes fem ganger og mer. Thorkildsen sier at dette er for mye og at hun i sin statsrådstid gjennomførte en rekke endringer som kan bedre situasjonen.

– Kan du gi konkrete eksempler på dette?

– Spesielt viktig for meg var det å få skrevet inn begrepet kjærlighet i barnevernet, fordi barna roper etter større nærhet. Vi forsterket barns rett til å bli hørt og ga barn rett til en tillitsperson som de kan plukke ut selv. Dette kan bidra til større trygghet og stabilitet for barna. I tillegg var det viktig å få forsterket at vi skal lete mer etter stabile fosterhjem i barnets slekt og familiens vennenettverk.

15 pilotkommuner

Thorkildsen arbeider i dag blant annet for den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken, som vil inspirere hjelpesystemene til å lytte til barn og unge som er avhengige av disse systemene. For at barn og unge skal bli møtt med respekt og ha innflytelse i eget liv.

For øyeblikket jobber hun med et pilotprosjekt kalt – «Mitt Liv» – som er et treårig prosjekt der målet er å endre holdninger, arbeidsmåter og rutiner, for et mer samarbeidende barnevern. I alt 15 kommuner er med i dette pilotprosjektet.

– Endringene i barnevernsloven skal gjennomføres ved at motorkommunene går i bresjen for dette, i tett samarbeid med barn og unge. Det vil lages filmer, håndbøker og temabaserte veiledere. God praksis og nyttige erfaringer vil være verktøy og inspirasjon som kan formidles til alle deler av norsk barnevern, sier Inga Marte Thorkildsen.

Les mer: