– Det ikke lenger likhet for loven i Norge

Stortingsrepresentanter reagerer kraftig på at ingen er blitt stilt til ansvar for brannen på Gulskogen i 2008. – Dette er ikke akseptabelt, sier Anette Trettebergstuen (Ap). – Ikke lenger likhet for loven, sier Hårek Elvenes (H).

Jaroslaw Jankowski hjemme hos moren

9. november 2008 mistet sju mennesker livet i en husbrann i Bergen. Jaroslaw Jankowski ble skadet for livet. Ingen er stilt til ansvar for den manglende brannsikkerheten i huset.

– Etter å ha sett dokumentaren til Brennpunkt, er jeg opprørt over at en så stor brann med så mange ofre fremdeles står uten en avklaring og at noen er stilt til ansvar, sier Anette Trettebergstuen, som sitter for Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen.

Hårek Elvenes

– Dette må føre til selvkritikk hos politi og påtalemyndighet, sier Høyres Hårek Elvenes.

Foto: Høyre

– Igjen er vi vitne til at politiets etterforskningsarbeid kommer i et underlig lys. Det som er avslørt i Brennpunkt-dokumentaren bør føre til ettertanke og selvkritikk hos politiet og påtalemyndigheten, sier Hårek Elvenes, som sitter for Høyre i justiskomiteen.

– Oppsiktsvekkende

Sju polske gjestearbeidere døde da huset de bodde i sammen med 15 andre menn brant ned i november 2008.

Til tross for at dette var en av de verste brannene i nyere tid i Norge, etterforsket politiet i Drammen bare årsaken til brannen. Dette kritiseres av førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som mener etterforskningen hadde vært annerledes dersom ofrene var etniske nordmenn.

Anette Trettebergstuen

– Uakseptabelt at vi ikke har likhet for loven, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Foto: Arbeiderpartiet

– Jeg hører hva Qvigstad sier, han er tydelig. Det er ikke akseptabelt at vi har slike spørsmål hengende i lufta etter denne brannen. Det skal være likhet for loven, sier Trettebergstuen.

– Det er meget oppsiktsvekkende at førstestatsadvokat Lasse Qvigstad er sikker på at eieren av bygget ville blitt etterforsket, dersom norske liv hadde gått tapt. Da er det ikke lenger likhet for loven. Slik skal vi ikke ha det i rettsstaten Norge, sier Elvenes.

– Likhet for loven

Huseiers og utleieres ansvar for brannsikkerhet ble ikke etterforsket, til tross for en rapport fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) som påpekte alvorlige mangler på dette området.

– Hvorfor tilsynelatende sammenlignbare tilfeller, som brannen i Bergen, etterforskes og pådømmes så ulikt, henger i luften som en gåte. Likhet for loven er en grunnpilar for rettssikkerheten, sier Elvenes.

– Jeg får en vond følelse av å se dokumentaren. Dette er nok et eksempel på at arbeidsinnvandrere blir hentet inn og jobber og bor under uverdige forhold, sier Trettebergstuen.