NRK Meny
Normal

40 års kamp ga to rom ekstra

Nasjonalgalleriet har gjennom 40 år hatt et skrikende behov for mer plass. Men nytt milliardbygg på Vestbanen til tross: Resultatet er 150 kvadratmeter ekstra (tilsvarende det røde feltet).

Det nye museet øker plassen for klassisk kunst tilsvarende en slik utvidelse av Nasjonalgalleriet
Foto: nrk / nrk

I 40 år har man diskutert en utvidelse av Nasjonalgalleriet. Det har vært et skrikende behov for mer plass. Men to arkitektkonkurranser til tross, en utvidelse har ikke blitt iverksatt.

Nå kommer omsider et nybygg, det nye prestisjebygget til flere milliarder kroner på Vestbanetomten. Men plassproblemet ser ikke ut til å bli løst.

Alt for 20 år siden var det behov for dobbelt så stort utstllingareal. Daværende museumsdirektør Knut Berg skrever i et fortvilet brev til Styret at de trengte rundt 4000 kvadratmeter ekstra.
Den gang sto 3. etasje på Nasjonalgalleriet åpent - et område som i dag er stengt på 6. året.

Oppgang til stengt 3. etasje i Nasjonalgalleriet
Foto: nrk / nrk

Men nå viser det seg at økningen av den faste utstillingsplassen for kunsten i Nasjonalgalleriet er marginal, ifølge planen fra Statsbygg.

Da 3. etasje fortsatt sto åpent i Nasjonalgalleriet, var utstillingsarealet på 3700 kvadratmeter. Ny fast utstillingsplass på Vestbanen blir 3850 kvadratmeter.

40 års kamp for bedre kår gir dermed en økning på 150 kvadratmeter – noe som tilsvarer omtrent to ekstra utstillingsrom.

Se Brennpunktdokumentaren Spill for galleriet
Spill for galleriet