-Må få ut rapporten

Karakteristikkene av Gerd-Liv Valla skulle aldri blitt offentlig kjent. Det mener leder i Rådet for legeetikk, Trond Markestad. Han mener Valla må få utlevert rapporten psykiaterne skrev om henne.

Trond Markestad.

Trond Markestad er leder i Rådet for legeetikk.

Foto: Stein Hægeland / NRK

Rådet for legeetikk er et utvalg i legeforeningen, som vurderer om leger handler i strid med etiske retningslinjer. Markestad sier de kan behandle en klage fra Gerd-Liv Valla, men det er en forutsetning for behandling i det etiske rådet, at hun kan legge ved psykiaternes vurdering.

Han mener det strider mot legeetiske prinsipper at en slik rapport holdes hemmelig.

Klare roller
Leger kan, i følge Markestad, ta oppdrag i granskingsutvalg, men han understreker at det er en forutsetning at de er helt åpne om hvilken rolle de har, hvilket mandat de har og hva arbeidet skal brukes til.
Gerd-Liv Valla sier hun aldri fikk vite psykiaterne mandat, og hun visste heller ikke at de skulle skrive en egen rapport.