Krever erstatning for stråleskade i Kongens tjeneste

Kong Haralds vaktmester sier han ble syk av mobilsendere på Kongsseteren. Nå krever han erstatning.

Antennemast Kongssetereren
Foto: NRK/ Leif Kristian Hatland / NRK

Det er en svært spesiell sak som nå etter alt å dømme havner i rettsapparatet.

- Jeg var ved svært god helse da jeg begynte som vaktmester med boplikt. Etter hvert fikk jeg utslett over hele kroppen, jeg fikk vondt i hodet og så hadde jeg i perioder voldsom hjertebank, forteller Erik Dalgaard til NRK Brennpunkt.

Erik Dalgaard

Erik Dalgaard var vaktmester på Kongsseteren

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

- Jeg ble syk av stråling på Kongsseteren

- Vi står nå i Voksenåsen. Vi er 200 meter fra mitt arbeidssted og vi står ved en stor antenne med mange forskjelle sendere. Jeg mener jeg har blitt syk av stråling her på Kongsseteren, sier Dalgaard til NRK/Brennpunkt.

- Etter hvert slo jeg senderen inne av. Da ble jeg bedre med en gang. Jeg er ikke i tvil om at det var blant annet den jeg ble syk av. Dalgaards sykejournal viser at legene ikke har gitt ham noen diagnose. Legene kan ikke forklare plagene han har levd med gjennom den tiden han har bodd på Kongsseteren.

Kongsseteren i Oslo har en stor sendemast med flere antenner like i nærheten. I tillegg hadde Telenor satt opp en sender, en såkalt mobilbasestasjon, inne i hovedbygningen.

- Jeg fikk mistanke til senderen inne. Den sto bare én meter fra arbeidsplassen min. Jeg slo den rett og slett av. Etter hvert ble jeg mye bedre. Jeg er overbevist om at denne var en viktig årsak til sykdommen, sier Dalgaard.

Han har i perioder vært helt eller delvis sykmeldt. Nylig fikk han avslag på søknaden om yrkesskadeerstatning fra Kongehusets forsikringsselskap If. Nå vil han prøve saken i trygdesystemet og gå rettens vei hvis det ikke fører fram.

- Jeg gjør dette for å hjelpe andre i samme situasjon, sier Dalgaard.

Personalsak

Slottet har gått med på å slå av senderen inne og overføre Dalgaard til en jobb i Oslo sentrum. Kommunikasjonssjef Marianne Hagen sier at det handler om en personalsak, men skriver til NRK:

"Det er foretatt separate målinger av elektromagnetiske felt inne på Kongsseteren, først av Telenor og i etterkant i regi av Post- og teletilsynet. Verdiene ligger langt under de toleransegrensene som er satt av Statens strålevern."

Grenseverdiene Strålevernet følger er anbefalt av WHO og utarbeidet av forskergruppen ICNIRP. Norge har en høyere strålegrense enn mange andre land; dette er hovedtema i Brennpunkts dokumentar. Der kommer det også fram at mobilbransjen og militære interesser har påvirket strålegrensene Norge følger.

Vil fortelle

Arbeid ved Kongehuset er underlagt omfattende taushetsplikt. Men Erik Dalgaard ønsker å bruke lovens mulighet til å snakke om sin egen helse.

-Jeg utsetter meg for fare for å få sparken, men jeg ønsker fokus på el-overfølsomhet. Jeg har vært forsiktig lenge og blitt oppfordret av arbeidsgiveren til ikke å snakke med noen om dette. Men jeg har sett på taushetsplikten i Forsvaret når det gjaldt elektromagnetisk stråling i Kvikk-saken, og der kom det frem at det ikke er taushetsplikt når det gjelder helseskader.

Telenor avviser

Det var Telenor som satte opp senderen inne. De avviste først Dalgaard og mente han måtte være syk av noe annet.

- Telenor forela meg at det kunne være kvikksølvforgiftning i tennene eller flåttbitt. Jeg ble ikke tatt på alvor, sier Erik Dalgaard.

Nå legger Telenor seg på en annen linje.

- Vi beklager sterkt hvis vi har opptrådt på en måte som den ansatte ikke har vært komfortabel med. Vi har hele tiden tatt saken alvorlig og ment å opptre ryddig og ordentlig, sier Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør, Telenor

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Telenor tar imidlertid ikke noe ansvar for at Dalgaard kan ha fått helseplager av senderen inne på Kongsseteren og sier målingene ligger innenfor de internasjonale grenseverdiene.

- Verdigrensene for hva det enkelte menneske tåler kan variere. Her spiller både psykiske og fysiske faktorer inn. Telenor følger alle pålegg som norske myndigheter gir, det er Statens strålevern som anbefaler grenseverdiene, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Går til retten

- Vi mener helt klart at dette er en yrkesskade og vil nå gå videre i trygdesystemet for å få erstatning. Kommer vi ikke igjennom der, er det høyst aktuelt å ta dette til retten, sier Erik Dalgaards advokat Steinar Winther Christensen. Han varsler også at han vil kreve en ny, uavhengig måling på Kongsseteren og om nødvendig gå til utlandet for å finne sakkyndige i saken.

Norges Miljøvernforbund mener saken til Erik Dalgaard er svært viktig:

- Jeg mener han har blitt syk av strålingen siden han var frisk da han begynte. Hans symptomer samsvarer veldig godt med noe av den siste forskningen som er gjort på området. Det foreligger nok dokumentasjon til at dette burde være en medisinsk diagnose, sier Sissel Halmøy i Miljøvernforbunet.

- Høye grenseverdier

- Dette er Norges mest hurtigvoksende miljø- og helseproblem. Grenseverdiene er satt for høye og tar bare høyde for stråling med en varmeeffekt. Dette bør gjennomgåes på nytt og WHO bør komme ut med en ny anbefaling, sier Halmøy.

Brennpunkt avdekker i sin dokumentar hvordan bransjeinteresser og det amerikanske forsvaret har vært med å påvirke grenseverdiene.

Se dokumentaren En strålende dag på nett.