NRK Meny
Normal

- Skandaløs trenering

Journalist og forfatter Kjetil Stormark mener Statsministerens kontor trenerer tilgangen på referatene fra det topphemmelige Regjeringens sikkerhetsutvalg. – En skandale, sier han.

Kjetil Stormark leser referater fra Regjeringens sikkerhetsutvalg

Journalist og forfatter Kjetil Stormark mener Statsministerens kontor trenerer tilgangen til referater fra Regjeringens sikkerhetsutvalg. Her med NRKs kopier av referatene som publiseres i dag.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

I flere år har den profilerte journalisten søkt innsyn i referatene – blant annet i forbindelse med at han skriver en bok om beredskap i Norge.

– Vi snakker om den aller fremste kilden til å forstå hvordan norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har utviklet seg – og hvordan Norge har håndtert de farligste sakene vi har vært oppe i siden krigen. Men nå har Statsministerens kontor ruget på dokumentene i halvannet år, og sperret for all forskning og journalistikk på temaet, sier Stormark.

Fram til høsten 2013 var referatene fra minst 80 av møtene til utvalget fritt tilgjengelig på Riksarkivet. Det hadde de vært siden de ble avgradert rundt år 2000. Men i oktober 2013 ble referatene hentet tilbake til Statsministerens kontor – for en ny gjennomgang av graderingen som det het.

Det betyr at ingen har fått tilgang til dokumentene i denne perioden. Statsministerens kontor opplyser at gjennomgangen de startet i 2013 ennå ikke er avsluttet.

Regjeringsdokumenter

– På toppen av dette har Statsministerens kontor bestemt at referatene fra Regjeringens sikkerhetsutvalg nå skal anses som "regjeringsdokumenter". Dermed er de unntatt fra offentlighetsloven, slik at de blir mye vanskeligere å få innsyn i. Dette er en trenering av innsynsmulighetene som jeg mener er antidemokratisk, og som noen på politisk nivå må svare for, sier Stormark.

For to uker siden ba SMK Stormark om ikke å publisere innhold fra tidligere avgraderte dokumenter som han har kopi av - av hensyn til rikets sikkerhet.

– Jeg går gjerne i dialog. Men jeg opplever begrunnelsen spesiell. SMK har ikke svart på hvilke opplysninger de mener er farlige. Det er SMK som bærer ansvaret dersom jeg skulle komme i skade for å publisere sikkerhetssensitive opplysninger. Om SMK ønsker at jeg skal opptre ansvarlig, må også SMK opptre ansvarlig, sier Stormark.

Statsministerens kontor (SMK) er konfrontert med kritikken til Kjetil Stormark. I en e-post skriver de at det ikke innebærer noen ny forståelse at referatene fra regjeringens sikkerhetsutvalg regnes som regjeringsdokumenter.

– Dette er regjeringsmøter med begrenset deltakelse. Referatene skal derfor behandles på samme måte som regjeringens dokumenter, skriver de.

SMK opplyser at det er satt i gang et lovarbeid for å se på om offentlighetsloven også skal gjelde for regjeringsdokumenter.