- Hjelpen til Theo bør tredobles

Hørselsopererte Theo (4) fra Bergen får 6 timers spesialpedagogisk hjelp i uken oppfølging for å lære å snakke. Hadde han bodd i Trondheim, hadde han fått over tre ganger så mye hjelp.Det viser en uavhengig sakkyndig vurdering av gutten.

Theo

15. april sendte NRK Brennpunkt dokumentaren om 4 år gamle Theo fra Bergen, som ikke får nok hjelp til å lære og snakke. Hørselsoperasjonene er en storsatsing fra norske helsemyndigheter og tilbys alle døve barn i Norge. Cochlea-implantat sender lyd til hjernen og gjør det mulig for barna å utvikle hørsel og talespråk. Vilkåret er, ifølge fagfolk, intensiv spesialpedagogisk hjelp i tiden etter operasjonen. Det har Theo ikke fått. Han ble først tilbudt 2 timer hjelp i uken. Etter klage økte timetallet til 6.

Den sakkyndige ved PPT i Bergen hadde følgende å si om saken:

- Min vurdering er at Theos språkutvikling vil ta tid. Det er ikke sikkert at vi hadde fått denne utviklingen til å gå fortere ved å doble spesialpedagog-ressursen. Du skal ikke doble noe uten forventet utbytte, i alle fall ikke når ressurstilgangen ikke er uendelig. Det er jo mange barn med ulike behov som skal kjempe om den ressursen

Nå har en uavhengig sakkyndig fra Trondheim vurdert Theos sak, og kommet til at han trenger omfattende spesialpedagogisk hjelp, minst 15-20 timer i uken. Dette ville han ha fått i Trondheim. Ett og samme barn får altså vidt forskjellig vurdering i to av landets storbykommuner.

- Det er ingen hos oss som er nede i mindre enn 15 timer i førskolealder. I tillegg får de gjerne ti timer eller med etter barnehageloven, sier den sakkyndige Jan Roger Wevang til NRK.
Wevang har vurdert Theos sak og konkluderer med at han kan utvikle motorikk og sosiale ferdigheter på linje med andre barn, om han får det tilbudet han trenger. Nylig kom siste innstilling fra sakkyndig i Bergen. Også denne gangen stopper det på 6 timer med spesialpedagog i uken.

Theos foreldre fortviler og spør seg om de må flytte til Trondheim for at gutten skal få den hjelpen de trenger.
- For Theo sin del så må man vurdere hva en skal gjøre. Til nå ser jeg for meg å kjøre saken her i Bergen. Det kan ikke være slik at det skal være så stor forskjell, sier Stellberg til NRK.