Disse norske soldatene forsvarer Litauen

Bli med på innsiden av Natos stridsøvelse.

I tre dager fikk NRK være med de norske Nato-soldatene i felt. Dette er et innblikk i hvordan de forbereder seg på å stå imot en fiende.

20-åringene Endre, Johannes og Christian gjør seg klare til øvelse inne i den gamle sovjektiske militærleiren i Rukla, Litauen. De ble ferdige med førstegangstjenesten før jul.

Norge har 200 menn og kvinner her i Litauen. Norske soldater har vært her siden 2017, sammen med flere andre Nato-land.

Hensikten er å avskrekke andre land fra å angripe. Russland er den største frykten, både etter de tok Krim-halvøya i 2014 og etter de invaderte Ukraina i år. Litauen frykter de er neste.

«Vi skal stå sammen med våre allierte i NATO. Hvis vi hadde følt oss truet, så hadde vi også satt pris på at noen hadde stått her sammen med oss»

Endre Saurstrø, kompanisjef i Litauen

Ute i skogen møtes de norske troppene for å gjøre seg klare til strid. Noen av soldatene har bare vært i Litauen én dag. Her skal de delta i sin første øvelse mot tyskerne.

De bruker mye tid på å kamuflere stridsvognene og seg selv ute i naturen. De vil ikke bli sett av fly eller droner i luften.

Enkelte soldater i kamuflasje sjekker ut hvor tyskerne gjemmer seg. For resten av soldatene blir det mye ventetid og planlegging.

«Oppdraget vårt står som før. Vi skal være her. Det som skjer rundt oss viser grunnen til at vi er her. Å betrygge befolkningen. Det er givende.»

Hege Pettersen (20), visekorporal

«Det er selvfølgelig nærere enn hjemme i Norge. Men vi er hundre prosent skjerpet og klare for alt som skulle skje.»

Tobias Brage Furnes (23), sersjant

Denne dagen er det nordmennene som skal ta et mål fra tyskerne. Planen er å vente til natten har kommet og mørket er fullstendig.

Klokken nærmer seg ett på natten. Det er nesten umulig å se noen ting. Men de norske soldatene kan se fienden.

De har amerikansk nattoptikk. Det gjør at de kan snike seg innpå målet gjennom den mørke skogen.

Plutselig smeller det.

Advarsel: Videoen du nå skal få se er fra en militær øvelse. Soldatene bruker løspatroner. Det er høye lyder og mange lysglimt, som kan gjøre sterkt inntrykk.

De norske soldatene har møtt tyskerne og løper raskt gjennom skogen for å overvinne dem.

Etter over ti minutter med kamp, får de norske soldatene kontroll på målet. Tre simulerte sårede blir hentet av saniteten. I en ekte strid kunne det vært flere.

Nattens øvelse er over, og sjefene er fornøyde med innsatsen. Soldatene er nå tryggere på å håndtere usikkerhet og mørke.

«Det handler om å ta kontroll på kaoset. Men det er klart at det er helt annerledes hvis det kommer ekte kuler mot deg.»

Kasper Liljedal Gregersen (21), visekorporal

«Det er jo dette Forsvaret handler om. Å trene på akkurat dette. Det har man gjort i alle år og det vil man fortsette med, uansett hvor konflikten er.»

Hege Pettersen (20), visekorporal

«De hjemme er litt bekymret, ja. Men de har en forståelse for hva vi gjør. De vet at jeg fortsatt er trygg her nede, sammen med alle de andre.»

Christian Guzman Blakkisrud (20), visekorporal

«Vi trener og øver på det verste, men håper på det beste. Nå er det fred i Litauen. Vi er med på å berolige det litauiske folk gjennom å være her.»

Endre Saurstrø (38), kompanisjef