BANANKASSER

Mens tollere pakker ut 712 kilo kokain på bananlageret,

involverte i saken

er seks svenske kriminelle i Oslo.

kart med polaroid-bilder

Politiet er på plass, men aner ingenting om mennene som sirkler rundt dem.

Historien om svenskene og kokainen på Bama

Historien om seks svensker og 712 kilo kokain hos Bama

I løpet av fire måneder i 2023 flommer over to tonn kokain inn til Norge i banankasser.

Det første rekordpartiet blir funnet blant umodne bananer på Bamas lager i Groruddalen 29. mars.

Den historien er fortalt.

NRK kan nå fortelle en hittil ukjent historie. Den handler om hvordan norsk politi – ved en tilfeldighet – finner ut at de ikke var alene ved bananlageret.

Historien strekker seg fra Ecuador, via Nederland til Norge – og ifølge politiet til et svensk kriminelt nettverk.

Og fra norgeshistoriens opplagt største kokainbeslag til en henlagt sak.

Samtidig som krypterte sporingsbrikker sender signaler om hvor kokainen befinner seg, vet politiet ingenting om svenskene som fra ulike kanter tar seg mot Oslo.

Arrestert i Sverige

Uken etter det første kokainbeslaget på Bama, blir en mann vi kaller Bekar pågrepet i Mjölby av svensk politi. Det er tirsdag 4. april.

Han blir tatt for å frakte nær hundre kilo narkotika: én kilo kokain og resten amfetamin.

Bildet av mannen er tatt av svensk politi.

Anonymt bilde

Han dømmes for narkotikaforbrytelser og kjøring i ruspåvirket tilstand, og får seks år fengselsstraff.

Grunnen til at han blir tatt, er at svensk politi har spanet på ham over flere uker.

Bilder fra spaningen har NRK fått tilgang til fra politidokumenter.

Spanebilder fra polis

Detaljene du nå skal få innblikk i stammer fra etterforskingen.

Kokain fra Sør-Amerika

To uker før Bekar blir arrestert, ankommer lasteskipet «Albemarle Island» Vlissingen i Nederland.

Det kommer fra Guayaquil i Ecuador og er lastet med bananer.

Og kokain, vil det vise seg.

Containerne lastes om og fraktes videre. Noen lastes på «JSP Carla», et skip som forlater havna i Moerdijk fredag 24. mars.

I løpet av tiden i Nederland aktiveres flere sporingsbrikker, Airtags, i lasten og begynner å sende ut signaler.

Disse brikkene, som forteller eieren hvor kokainen befinner seg, skal bli sentrale.

«JSP Carla» legger til kai i Oslo havn søndag 26. mars. Dagen etter ankommer pallene Bamas bananmodneri i Groruddalen.

Varsel fra Tyskland

Tirsdag 28. mars beslaglegger tysk politi 1200 kilo kokain i Potsdam.

Tollerne sporer partiet fra Sør-Amerika og varsler norske kolleger om at deler av lasten også er sendt til Norge.

Kollasje med info fra Tysklands politi

Om morgenen onsdag 29. mars, ringer Tolletaten til Bama. De spør om en last fra en navngitt leverandør kom noen dager før.

Og om den er der ennå?

Det er den.

Få timer senere får tollerne første kokain-fangst. De søker med håndholdte røntgenapparater.

Og finner flere og flere kasser med kokain.

Verd opp mot én milliard

Pakkene med kokain har ulike logoer, som bokstaver, et fly og en seddel.

Kokainpakker med logo

Tollerne finner også sporingsbrikker. De opplever at det haster.

Eierne av stoffet, som ifølge politiet har en gateverdi på opp mot en milliard kroner, vil garantert ha tak i det.

Politiet frykter at de skal ta seg inn i Bamas lokaler.

Sivilt politi ankommer. Beredskapstroppen plasserer seg i området rundt, mens tollerne fremdeles jobber med å gjennomgå lasten.

Dagen etter, 30. mars, sender politiet ut pressemelding. Norgeshistoriens største kokainbeslag er et faktum.

Nøkkelen

Men så var det denne Bekar, da.

Noen dager før kokainen blir funnet blant grønne bananer hos Bama i Oslo, observerer svensk politi Bekar.

Det skjer samtidig som «JSP Carla» fosser gjennom vannet på vei fra Nederland til Norge, med milliardkokainen om bord.

Politiet spaner på en bestemt bil i området rundt Göteborg. De mistenker at bilen er knyttet til transport av narkotika, og de ser Bekar kjøre den.

På et øde industriområde møter han en person i en ukjent bil, før han kjører videre.

Politiet tar registreringsnummeret.

Spanebilder fra polis

Senere stoppes den andre bilen i kontroll. Svensk politi finner 48 kilo cannabis og 2 kilo kokain.

Bekar vet da ikke at han blir observert.

Arresteres

En og en halv uke senere arresteres Bekar av svensk politi.

Etterforskningen viser at han har beveget seg til Oslo og Groruddalen.

Dagen før norsk politi og tollvesen aksjonerer hos Bama, viser det seg at Bekar setter kursen mot Norge.

Samtidig ligger 712 kilo kokain blant de grønne bananene.

BANANKASSER

Er dette en tilfeldighet?

Bekar blir nøkkelen til et samarbeid mellom svensk og norsk politi om å kartlegge bevegelsene og nettverket hans.

Det åpner et helt nytt perspektiv inn i saken.

Seks svensker på vei

De 1200 kassene med bananer og sporingsbrikker har stått ganske nøyaktig ett døgn i Groruddalen da den første svensken registreres i norsk mobilnett tirsdag 28. mars.

Verken tollere eller politi vet da om bananenes «blindbagasje».

Men seks svensker er like fullt på vei.

Én kommer med fly, to tar toget og tre kjører bil.

Tre av mennene i 20-årene er da tidligere straffedømt for blant annet trusler, mishandling og narkotikaforbrytelser.

Om kvelden er alle på plass i Oslo.

Cirkle K i Sverige

Arvid Utby leder avdelingen som har arbeidet med saken i Oslo-politiet.

– Det vi så var at seks kjente kriminelle aktører fra ulike deler av Sverige, dagen forut for beslaget, reiste til Norge i ulike biler og ulike fremkomstmidler, og ankom Norge sent på kvelden.

Mener de samhandler

Flere av mennene henter ut leide varebiler. Bekar prøver å leie to avsidesliggende hytter på Airbnb.

Hytte og leiebiler

Gjennom natten har flere kontakt seg imellom over WhatsApp, og også med kontakter fra andre land gjennom Signal.

Alle seks møtes på samme hotell i Skedsmo like utenfor Oslo om morgenen. Men tre av dem blir avvist og må finne et annet hotell.

De ble avvist ved hotellet.

Tre av mennene blir avvist da de prøver å sjekke inn på hotell med kontanter.

– Det er helt åpenbart at her er det et samhandlingsmønster, sier politilederen.

Politi og svensker

På formiddagen 29. mars fanger overvåkningskameraer i området rundt Bamas fanger opp både menn og biler. Politiet mener videoene viser svenskene.

Dette er samtidig med at massivt med politi og tollere befinner seg på Bama.

Én av svenskene legger også igjen elektroniske spor:

bankID-sjekk

Bekar benytter Bank-ID rett utenfor Bama-lageret klokken 13.56 den dagen kokainen oppdages.

Politiet har klart å spore nøyaktig hvor han var da han logget på.

heroinbeslag

– Det har vært kun 20–40 meter mellom bilen og politiet som var på stedet.

Arvid Utby

Leder for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt

– Men dere så ikke dem, og de så ikke dere?

– Det ble foretatt observasjon mot disse bilene, uten at det fattes noe spesiell mistanke til akkurat dette kjøretøyet, sier Utby.

Politiet tolker observasjonene, videoene og elektroniske spor som at svenskene undersøker om det er mulig å hente ut kokainet.

Men så skjer det noe.

Mennene sier opp leieavtaler. Leverer tilbake biler på ettermiddagen. Det bestilles flybillett tilbake til Sverige på kvelden. Flere kjører tilbake.

Frykter vold og skytevåpen

Så hva skjedde?

Politiet kan vente og se om noen dukker opp for å hente narkotikaen. Kanskje kan de da pågripe bakmennene.

Men de lander på at sikkerheten veier tyngst. Både politi, toll og Bama har ansatte som kan havne i en mulig skuddlinje.

– Når politiet opererer i slike kriminelle nettverk, tas det alltid høyde for at dette er personer med stor voldskapital, sier Utby.

Han legger til:

– Man kan på ingen måte utelukke bruk av skytevåpen, som man har sett i veldig mange tilsvarende saker.

Stopper sporingssignal

Klokken 16.40 blir sporingsbrikkene plassert i en pose som stopper signalene.

Etter dette mener politiet at svenskene «avvikler».

– De sier opp leieavtaler, bestiller flybilletter og forlater Norge, forteller Utby.

Før dagen er over, er alle svenskene tilbake til Sverige.

To av dem har filmet i bilen hjemover:

Søker på kokain og beslag

Først klokken 17 dagen etter, 30. mars, sender politiet ut pressemelding.

Men allerede fra 12 på formiddagen søker Bekar på både «efterlyst norge», «stort.kokain. beslag bama» og «stort beslag i norge».

Også de to neste dagene søker han på ordene «narkotika», «tillslag», «800 kg» og «oslo».

Og så blir han altså arrestert i en helt annen sak.

Knyttes til kriminelle nettverk

Politiet har sin teori om hva Bekar og de andre svenskene skulle i Norge de dagene i mars 2023.

– Vår klare oppfatning er at de kom til Norge for å hente dette partiet med kokain på Bama, sier seksjonslederen.

Og hva tror de om hvem som står bak?

– Det vi vet, er at dette her er kjente kriminelle aktører fra Sverige som foretar reisen til Oslo, sier Utby.

– Og en av dem kan vi direkte knytte til Foxtrot-nettverket. Det er nærliggende å tenke at de er en sentral aktør i denne saken, fortsetter han.

NRKs undersøkelser viser at ytterligere én av mennene kan knyttes til Foxtrot-nettverket.

– Vi har ikke grunnlag for å knytte kokainen direkte til Foxtrot-nettverket ut over det, sier Utby.

Saken henlagt

Fem av svenskene blir siktet for å ha forsøkt å anskaffe seg rekordpartiet med kokain. Flere av dem blir også dømt for forbrytelser i Sverige i tiden etter norgesturen.

Alle nekter straffskyld i den norske saken.

Politiet har ikke klart å bevise sine teorier godt nok, og saken er nylig henlagt på bevisets stilling.

NRK har forsøkt å kontakte de svenske forsvarerne til tre av de siktede. Kun én har svart. Han sier at han verken kan bekrefte eller avkrefte at den siktede er hans klient, men legger til at han kun snakker med retten og klienten, aldri media.

– Hvordan ser politiet på at man sitter med fem-seks mistenkte, kokain for nærmere en milliard kroner, og likevel må man henlegge saken?

– Vi forholder oss til de vanlige beviskravene og påtalemyndighetens avgjørelse, fastslår Utby.

På Oslo havn kommer det stadig 50–70 skip i uka med last fra store deler av verden. Det strømmer på med olje, korn, biler og sement.

Og innimellom noen kilo kokain.

Tips NRKs krimgruppe:

Har du informasjon om saken eller andre krimsaker? Du kan tipse anonymt via NRKs krypterte varslertjeneste.