En ung kvinne sitter med et kne i bakkenog ser ned på en trestamme som er overgrodd av mose.

Siri Tollefsen drømmer om at den gamle eventyr­skogen..

Grensen mellom granskog og et felt hvor man har hugget alt sees rett ovenfra. En vei bølger seg fra høyre til venstre i bildet.
Truls Alnes Antonsen

skal vokse inn i granplantasjer og hogstfelt rundt Oslo.

En hånd skjermer to små granspirer som vokser opp av fyldig, gulgrønn mose.

Hun viser oss hvordan det kan skje.

En hånd skjermer to små granspirer som vokser opp av fyldig, gulgrønn mose.

Drømmen om eventyr­skogen

Drømmen om eventyr­skogen

– Det er ganske revolusjonerende at Oslopolitikerne har foreslått dette!

Økolog Siri Tollefsen trasker i god fart oppover bakkene fra Blankvann i Nordmarka. Stien under oss surkler.

Sammen med Håkon Eide Gundersen fra Naturvernforbundet har hun tatt oss med ut på tur.

De vil vise oss hva de håper skal skje. Hvis politikerne blir enige.

Et blåbærris i ferd med å miste bladene sees i forgrunnen. Bak går Siri Tollefsen og Håkon Eide Gundersen fra Naturvernforbundet innover i skogen på en sti.

EKSEMPEL: Naturvernforbundet håper at Oslos plan for skogene skal påvirke andre markanære kommuner.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Granplantasjer

Et lite stykke opp i lia stopper vi, men ikke for å få igjen pusten.

Skogen vi står i er dyrket for å produsere tømmer og annet materiale.

Siri ser på granstammene rundt oss.

– Dette er typisk monoton skog, med bare like gamle trær, sier hun.

En spredt fugleflokk kommer med små pip i tretoppene over oss.

– Altså det vi i Naturvernforbundet ikke har lyst på.

En ung kvinne smiler mens hun ser til siden. Skogen bak henne har mange like tykke granstammer.

Man kan kalle slike områder for granplantasjer.

Gran er det treslaget som dyrkes mest i norske skoger.

Her har alle trærne vokst opp samtidig etter en hogst, og er like unge.

Jevnstore granstammer vokser oppover en mosedekt skråning.

Derfor er trærne like store, og står tett. De slipper inn lite lys til skogbunnen.

Mange av artene våre har ingenting å leve av på et sånt sted.

Gammelskogen

Det finnes praktisk talt ikke urskog i Norge.

Alle skogene våre er preget av menneskenes inngrep. Som hogst eller drenering av myrer.

Store områder har blitt så forandret at artene som pleide å bo der, ikke er der lenger.

Slik er det i Oslo-marka også.

Bilde av skogområder i Oslomarka ovenfra hvor man ser flere store gulbrune flekker der det er hogstfelt.

SKOGSDRIFT: Den vanligste måten å hugge skog er å felle så godt som alle trærne i et større eller mindre område.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Men. Noen steder har skogen fått stå i fred. Lenge. Så lenge at den kan kalles gammelskog.

Gammelskogen er annerledes. Der lever det fortsatt arter som ikke klarer seg i granplantasjene.

Vi er på vei til et slikt område. Kanskje får vi se noen av dem.

Korridorer for sopp og mose

Byrådet som styrte Oslo før valget, har en helt ny plan for skogene i kommunen.

Det er den Siri kaller revolusjonerende.

De vil gi truede arter muligheten til å spre seg i det de kaller økologiske korridorer.

Lange strekk med skog skal brukes til å binde sammen områder med stort artsmangfold med områder hvor det ikke er like mange arter.

Og det er ganske mye av skogen det er snakk om:

Foreslåtte økologiske områder og områder alt vernet i dag for Oslo kommune
Vernede områder i Oslo kommune

De eksisterende verneområdene inkluderer flere typer vern, blant annet naturvern og vern av kulturlandskap og friluftsområder. Korridorforslaget kommer i tillegg til vernet som allerede finnes.

Grafikk: Bjørnar Dervo og Lene Sæter

I disse områdene vil kommunen først og fremst ta hensyn til det økologiske mangfoldet når de bestemmer hvordan skogen kan brukes.

For eksempel om man kan hugge tømmer eller bygge nye turløyper.

Forslaget til hvor korridorene skal gå er laget av en stiftelse som heter Biofokus.

Og Biofokus har blant annet brukt en rapport som Siri Tollefsen lagde for Naturvernforbundet for noen år siden.

Der foreslo hun hvordan man kunne lage økologiske korridorer i et mindre område av Oslo-skogene.

Økolog Siri Tollefsen viser NRK-journalist Kristine Næss Larsen de svakeste punktene i korridorene, som består av yngre plantafelt eller hogstfelt.

SVAKE LEDD: Siri Tollefsen viser journalist Kristine Næss Larsen de svakeste delene av korridorene. De består av yngre plantet skog og nye hogstfelt. Her er artsmangfoldet lite.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Hogstfelt

Det er ikke all skogen i korridorene som er verneverdig natur. En del områder er til og med hogstfelt.

Naturvernforbundet håper at hvis disse svake leddene blir tatt vare på lenge nok, noen ganger i hundre år eller mer, vil de truede artene komme hit også.

Det er ikke alle som er like begeistret over å gjøre sånne endringer i hvordan skogene skal brukes.

De som lever av skogen

Oslo kommune eier slett ikke all skogen innenfor kommunens grenser.

Store deler er eid av folk eller selskaper som er medlemmer i Norsk Skogeierforbund.

Truls Alnes Antonsen / NRK

De har gjerne drevet hogst her i generasjoner.

Og de vet også at skog vokser langsomt.

En hogstfelt sett rett ovenfra, med noen få, gjenstående furutrær, og en vei som slynger seg i buer.
Truls Alnes Antonsen / NRK

Det tar mellom 60 og 100 år fra et skogområde er plantet til man kan hugge brukbart tømmer der.

Ofte hugger man skogen som far eller bestefar fikk plantet en gang.

Hans Asbjørn Sørlie, i blå jakke, står i en skog, foran roten til et tre som har veltet.
Ronald Hole Fossaskåret / NRK

Hans Asbjørn Sørlie er direktør for skog og miljø i Skogeierforbundet.

Her er han ute og kartlegger forholdene for truede arter i en annen skog, i forbindelse med en tidligere NRK-sak.

Sørlie sier forslaget vil kunne redusere skogeiernes muligheter til å drive skogbruk kraftig.

De planlagte korridorene dekker 42,2 prosent av skogområdene innenfor kommunens grenser.

– Skogen i Oslo er jo allerede den strengest regulerte skogen i landet, sier han.

Det krever mer å få hugge skog i Oslo enn i resten av Norge. Blant annet må alle skogeiere sende inn søknad før de får lov til å hugge tømmer i sin egen skog.

Sørlie sier forslaget kommer til å skape konflikter.

Livgivende kadavre

Vi er nesten fremme i gammelskogen.

Siri og Håkon tar oss med vekk fra stien og ned mellom høye trær i en bratt skråning. Det er godt å ha noe å holde seg fast i.

Her har skogen fått stå ganske urørt, lenge nok til at noe av det aller viktigste finnes i fleng:

Døde trær.

Og siden vi har kommet til bunnen av kløfta, som er smal, er det fuktig. En liten bekk skvulper, men er vanskelig å se i alt det grønne.

Siri Tollefsen går vekk fra oss, fremoverlent, med hvit t-skjorte og en liten tursekk på ryggen. Foran henne ligger en brukket, gammel trestamme, dekket av et tykt lag med mose.

Siri Tollefsen ser noe hun vil vise oss.

En hånd peker mot to bitte små granspirer som vokser opp av tykk mose.

Hun kneler ved en gammel, brukket trestamme dekket av et tykt lag med mose.

Der, midt i mosen, vokser to bitte små granspirer.

En ung kvinne sitter med et kne i bakken og ser ned på en trestamme som er overgrodd av mose.

Siri ler litt av sitt eget moderlige blikk mot mosen.

– På engelsk kalles slike gamle granstokker med nye spirer på for "nurseries".

På norsk høres det ikke like hyggelig og omsorgsfullt ut.

Vi kaller det "kadaverforyngelse".

Gamle, råtnende granstammer er spesielt gode steder for nye grantrær å starte livet sitt på.

Og det er ikke bare grana som liker død ved.

Noe av det viktigste økologer ser etter for å avgjøre om skog bør vernes, er om den har døde trær i forskjellige former:

Tørr og fortsatt stående, rotvelt på skrå mot et annet tre, liggende, i forskjellige nivåer av oppløsning. Mulighetene er nesten endeløse.

Tusenvis av arter trenger sin versjon av døde, morkne trær for å overleve. Uten fuktig, gammel skog forsvinner de.

Kanttrøbbel

Den vanligste måten å hugge på i Oslo (og i Norge) er flatehogst. Da feller man omtrent alle trærne innenfor et område samtidig.

Flatehogst påvirker skogene som står inntil hogstfeltet langt innover, sier Biofokus. Det blir tørrere, og mer vind.

Det endrer livsforholdene nok til at noen arter ikke klarer seg.

Derfor sier forslaget fra Biofokus at skogeierne ikke bør få hugge på den måten i korridorene.

Sviktende motivasjon

Det går an hugge på andre måter, hvor man bare tar noen av trærne, og lar resten stå. Det kalles plukkhogst.

Hans Asbjørn Sørlie sier mange skogeiere vil prøve denne hogstformen.

– Men først og fremst på områder der skogen egner seg for det.

Ellers kan vinden blåse ned resten av trærne, og skogeierne kan miste motivasjonen for å drive med plukkhogst i det hele tatt, forteller han.

Sørlie påpeker også at skogeiernes hogst kan gi Oslo kortreiste, miljøvennlige og klimavennlige byggevarer.

Noen ganger kan tre brukes til å erstatte som stål og betong, som er lite klimavennlige materialer.

Mellom trær med tørre kvister og liggende stammer dekket av mose sitter en mann på kne langt borte.

– Siri!

Håkon roper lenger oppe i kløfta.

– Jeg tror jeg har funnet svartsonekjuke!

– Åh! Siri smiler.

Siri Tollefsen lener seg frem mens hun holder seg i en lang granstamme dekket av mose.

Der, inne i halvmørket, er den.

– Jeg har et litt spesielt forhold til svartsonekjuke, sier økologen.

– Og der borte er det enda flere!

En hånd tar borti en gammelt, furet, trestamme. På stammen vokser flere etasjer av en svart sopp, og på soppen vokser det mose og lav.

Svartsonekjuke er en sopp som vokser på døde trær.

Den er sjelden, og det blir færre av den, derfor er den på listen over truede arter i Norge.

– Det er den første rødlistede arten jeg fant noen gang, forteller Siri.

– Jeg var veldig stolt.

Veden denne soppen vokser på må også være ordentlig fuktig.

– Se her! Sier Siri, og fyller hånda med morken ved.

En hånd klemmer på en rød masse av ved. Det renner vann i en liten stråle ned fra hånden.

– Her ser du enda en grunn til at vi trenger gamle skoger i fremtiden.

De holder på vann, og kan beskytte oss mot flom og ras når det styrtregner.

Ung gammelskog

Sørlie vil gjerne få frem at Skogeierforbundet mener at det å lage økologiske korridorer med sammenghengende skogområder ikke har vitenskapelig forankring for norske skoger.

Den norske skogen er ganske ung sammenlignet med mange andre skoger, særlig de som ligger lenger sør.

Fordi Norge var dekket av is frem til for ca 10.000 år siden, har ikke økosystemet vårt vokst frem her over millioner av år.

Visne grantopper speiler seg i en liten bekk som renner gjennom langt gress.

RASK TIL Å VÆRE SKOG: Det var ikke noen skog her da isen trakk seg tilbake. Den kom seg hit ganske raskt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Den skogtypen vi har mest av, kalles boreal barskog.

Skogeierforbundet mener at de aller fleste artene i boreal barskog ikke trenger sammenhengende økologiske korridorer for å klare å spre seg.

At de har stor spredningsevne: de klarer å finne frem til steder de kan leve, selv om de stedene er langt fra hverande.

Endret skoglandskap

Jeg spør en professor i biologi om dette.

Hun heter Anne Sverdrup-Thygeson, og jobber på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

Anne Sverdrup-Thygeson
Foto: Mikkel Soya Bølstad

Hun svarer at når man snakker om arters spredningsevne, må man forholde seg til hvordan de klarte å spre seg i skogen, slik den opprinnelig var satt sammen.

– Artene i våre skoger er tilpasset et helt annet skoglandskap enn det vi har i dag, sier hun.

Hun sier også at økologiske korridorer allerede er mye brukt i skogrestaurering.

Blant annet i Canada, der hun nylig har besøkt noen slike.

Ikke en tiger i sikte

Vi fant altså en rødlista art i gammelskogen.

Det var er kjuke. Som man må lete i en mørk sprekk for å finne.

Vi fant flere kjuker, faktisk, men de ligner ganske mye på hverandre for utrente øyne.

De er ikke akkurat pandaer eller tigre, de rødlistede artene i Norge.

Trenger vi virkelig å sette arbeidsplasser på spill for å ta vare på dem?

En hvit masse sitter klistret under en død granstamme.
Ei grå svartsonekjuke kleber seg til rød, fuktig ved.

NORSKE SJARMTROLL: Vanskelige å lage maskoter av.

Hvorfor skal vi bry oss?

Siri Tollefsen smiler.

– Jeg husker jeg var så glad en gang, og fortalte en venninne om en veldig sjelden art jeg hadde funnet, og hun bare: – Å? Hva kan vi bruke den til?

Så forteller hun om biologiprofessoren Anne Sverdrup-Thygesons «hengekøyelignelse»:

Vi mennesker hviler i ei vevd hengekøye hvor artene og deres levesteder er en del av veven og i sum utgjør hengekøya.

Hele vår sivilisasjon holdes oppe av godene naturen gir oss.

Nå er det som om vi trekker ut tråder, en etter en

Anne Sverdrup-Thygeson professor i bevaringsbiologi, NMBU NINA naturforskning på X, tidligere Twitter

Egenverdi

Skogeierforbundet er enige i at truede arter må tas vare på, selv om de mener at de økologiske korridorene er en dårlig idé.

Artene har en egenverdi.

Som forvaltere av en naturressurs har vi også et ansvar i å sørge for at fremtidige generasjoner kan oppleve og leve av en mangfoldig natur.

Hans Asbjørn Sørlie direktør for skog og miljø, Skogeierforbundet

Ukjente konsekvenser

Arild Hermstad har ansvaret for den nye arealplanen byrådet i Oslo har foreslått. Den med de flunkende nye, grønne korridorene.

Han er Oslos byråd for byplanlegging. Han er også partileder i Miljøpartiet De Grønne.

Arild Hermstads står på taket av Oslo rådhus.

GRØNN: Her står byråden på taket av Oslo rådhus, hvor de har solcellepanel.

Foto: Olav Juven / NRK

Selv om det kan virke uskyldig at en soppart dør ut, så er den soppen en del av et økosystem der arter avhenger av hverandre.

At enkelte arter er truet med utrydning kan derfor ha konsekvenser vi ikke helt kjenner til.

Derfor har vi et ansvar for å ta vare på truede og sårbare arter for framtiden.

Arild Hermstad Byråd for byutvkling, Oslo

Frivillig vern av skog

Skogeierne har selv tatt initiativ til et verktøy for å passe på miljøet.

Det kalles frivillig vern.

Det er en ordning hvor skogeiere kan melde seg frivillig til å verne deler av skogen de eier, mot å få erstatning fra staten for inntektene de mister.

Sørlie forteller at mange skogeiere har tilbudt skog med høy verneverdi, men at staten ikke har nok penger til å betale dem i budsjettet. Derfor må skogeierne vente på at skogen deres skal bli vernet.

I forslaget fra Oslo kommune er det ikke foreslått noen erstatning til skogeierne.

Lys turkisgrønn lav henger i lange bunter fra de tørre grenene til flere graner bak hverandre.

– Den der er rødlista, så den kan jeg for så vidt legge inn.

En hånd holder lett i en tørr kvist hvor en floke av lysturkist lav henger.

I en skog av den turkise lav-arten hengestry har Siri oppdaget en større floke.

Den kalles gubbeskjegg.

Det er også en type lav: sopp og alger som lever sammen.

Hendene til en ung kvinne strekker seg mot en gren og holder opp en telefon med kameraet skrudd på.

Siri tar et bilde, for å vise hva hun har funnet.

To hender holder en telefon hvor det står

Så legger hun til et nålemerke i et kart på telefonen, og skriver inn artsnavnet.

Hun jobber mye på denne måten når hun kartlegger skog.

Det har hun tenkt å fortsette med.

Nye folk i byrådet

Forslaget til ny arealplan er ikke vedtatt, det er bare lagt ut til høring. Det betyr at kommunen tar imot innspill fra folk som har en mening om den.

Etter valget nå i høst endret maktfordelingen i Oslo seg, og mange av politikerne som skal stemme over forslaget, kan komme fra andre partier enn de som lagde det.

– Jeg håper at det nye byrådet vil ta vare på naturen, men er ikke sikker, sier byråd Arild Hermstad.

Mens Hans Asbjørn Sørlie fra Skogeierforbundet mener forslaget må endres for å unngå konflikter.

– Det er viktig at vi bygger videre på de gode ordningene som vi har, sier han.

– Blant annet det vellykkede arbeidet med frivillig vern av skog.

Eiendomsutvikling for de små

Vi har kommet til toppen av Kobberhaugene, etter å ha gått i et par timer.

Håkon Eide Gundersen og Siri Tollefsen står på en kolle og ser utover flere blåner dekket av skog.

Kobberhaugene er eid av Løvenskiold, som er den største grunneieren i Oslos skoger, ved siden av Oslo kommune.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Håkon Eide Gundersen sier at hvis resten av Norge adopterer ideen om økologiske korridorer, kan vi møte forpliktelsene våre i den internasjonale Naturavtalen.

Naturavtalen ble vedtatt i FN i desember i fjor.

Den sier at vi skal verne 30 prosent av verdens hav og landområder. I tillegg skal vi reparere (restaurere) 30 prosent av den naturen vi har ødelagt.

Siri Tollefsen håper at kommuner over hele landet kan verne og restaurere natur med økologiske korridorer.

– Vi prøver å lage en skog med alt de truede artene trenger.

Og så håper vi at de vil finne frem og slå seg til rette her igjen.

Siri Tollefsen

NERDE LITT? Her kan du ta en nærmere titt på kartet over de foreslåtte korridorene.

Hvis du vil mene noe om arealplanen til Oslo kommune, finner du den, og en knapp til å trykke på for å sende inn argumenter, på Oslo kommunes hjemmesider.