آن هفت خواهر 09.10.2021

De syv søstre. Vannet i et fritt fall på 300 meter tar pusten fra besøkende fra hele verden. 
Siden turister begynte å komme til Geirangerfjorden på Sunnmøre på slutten av 1800 -tallet, har de blitt fortalt at fossen fikk dette navnet fordi vannet ligner håret til sju kvinner.

De syv søstre. Vannet i et fritt fall på 300 meter tar pusten fra besøkende fra hele verden. Siden turister begynte å komme til Geirangerfjorden på Sunnmøre på slutten av 1800 -tallet, har de blitt fortalt at fossen fikk dette navnet fordi vannet ligner håret til sju kvinner.

Andelen sosialhjelpsmottakere som er født i Afrika og Asia har økt kraftig det siste tiåret. I 2010 var det 16500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp. I fjor var tallet 26600. Gruppen utgjør halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge.

نسبت دریافت کنندگان کمک‌های اجتماعی در حال افزایش است 21.11.2021

Alle har hørt om russisk kaviar, de fleste også om svensk løyrom. Eksklusiv mat som selges til skyhøy pris serveres på fine restauranter rundt i verden. Nå er Norge i ferd med å få konkurrerende delikatesse: rogn fra innlandsfisken sik.

طلای این دریاچه در ناروی 20.11.2021

Prinsesse Ingrid Alexandra kastet seg i det da hun besøkte Forsvaret. Under omvisning hos Jegertroppen på Rena leir ble 17-åringen med da det skulle øves på fallskjermhopp.

از ارتفاع ۱۲ متری خود را به بیرون پرتاب کرد 20.11.2021