‌یک پلایشگاه جدید نفتی که ۲۲ هزار تون وزن دارد، در هاگوسوند تکمیل خواهد شد

Aibel plattform på arabisk

جوهان سوردروپ پلایشگاه حفاری جدیدی هست که در هاگوسوند تکمیل خواهد شد، این پلات فورم ۱۴۷ میتر ارتفاع و ۲۲ هزار تون وزن دارد.

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no

هیچ تعطیلات خارجی در این تابستان نیست 15.05.2020

امتحانات درایوری حالا دوباره شروع میشوند 13.05.2020

واکسن کرونا حالا با سرعت زیادی ساخته میشود