حساسیت گرده درخت و ویروس کرونا

Norske helsemyndigheter frykter import av mutert koronavirus. Justisminister Monica Mæland vil pålegge alle som kommer til Norge å teste seg umiddelbart. 
مقامات بهداشتی ناروی از وارد شدن ویروس جهش یافته کرونا به کشور میترسند. وزیر دادگستری مونیکا مالاند دستور می دهد هر کسی که به ناروی می آید فوراً آزمایش شود.

آزمایش در مرز‌ها حالا اجباری میشود 13.01.2021

Pandemien fører til at arbeidsledigheten igjen øker i mange kommuner. I Ullensaker er 8,5 prosent helt uten arbeid, i tillegg er mange permittert. Også mange andre kommuner sliter med uvanlig høy ledighet. 
بیماری همه گیری کرونا باعث شده است که بیکاری در بسیاری از شاروالی‌ها ها دوباره افزایش یابد. در یولنساکر ، ۸.۵ فی‌ صد کاملاً بدون کار هستند ، بعلاوه بسیاری از از طرف کارهای خود تعلیق موقت گرفته ا‌ند. بسیاری از شاروالی‌های دیگر نیز با بیکاری غیر منتظره‌ای بالا روبرو هستند.

بیکاری دوباره در حال افزایش است 10.01.2021

Hvordan påvirker pandemien familier og parforhold? En forskningsrapport viser at mange som gikk til terapi hos familievernkontorene, fikk en mer harmonisk hverdag etter at Norge stengte 12. mars. 
این همه گیری چگونه بر خانواده‌ها و روابط تأثیر می گذارد؟ یک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد بسیاری از کسانی که به دفاتر محافظت از خانواده برای درمان مراجعه می کردند ، پس از بسته شدن ناروی در ۱۲ مارس ، در زندگی‌ روز مره خود هماهنگی‌ بیشتری گرفتند.

بسیاری از خانواده‌ها در طول بیماری همه گیر کرونا احساس بهتری گرفتند 06.01.2021