هنگامی که قلب یک جوان دیگر کار نمیکند 20.06.2020

I april, midt under koronakrisen, var fire 14-åringer samlet på en fotballbane. De skulle ha gym, det var hjemmeskole og de hadde fått et treningsopplegg. Så skjer det: Under treningen stopper hjertet til en av dem. Det kunne gått fryktelig galt.
در ماه آوریل, در زمان بحران کرونا چهار جوان ۱۴ ساله در یک زمین فوتبال جمع شده بودند. آنها سپرت داشتند، آنها مکتب خانگی داشتند و آنها یک برنامه آموزشی داشتند. سپس این اتفاق می افتد: هنگام تمرین ، قلب یکی از آنها متوقف می شود. میتوانست خیلی‌ وحشتناک بشود.
ایالات متحده ۲۰ سال از حملات تروریستی که منجر به کشته شدن نزدیک به ۳۰۰۰ نفر شد ، یاداوری کرد. جو بایدن و چند رئیس جمهور سابق در مراسم یادبود شرکت می کنند. 
USA markerer at det er 20 år siden terrorangrepene som drepte nesten 3000 mennesker. Joe Biden og flere eks-presidenter deltar på minnearrangementene.

حملات تروریستی در آمریکا 11.09.2021

تنها فقط انتخابات پارلمانی نیست ، بلکه انتخابات پارلمانی سامی نیز می‌باشد. ۳۹ کرسی از ۷ حوزه انتخابیه مختلف انتخاب خواهند شد. ۲۰۵۳۹ نفر می توانند در انتخابات پارلمانی سامی رای دهند. 
Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

انتخابات پارلمان سامی مورد پرسش قرار گرفت 11.09.2021

Det offentlige må hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet, det mener et flertall av velgerne i Nord-Norge. De høye boligprisene er ikke bare et problem i byene. De unge utenfor pressområdene sliter også med prisene.

جوانان در بازار خرید خانه 03.09.2021