استفاده از تیلفون همراه در موتر

Samme uke som Norge får fast plass i sikkerhetsrådet vitner FNs høykommissær for flyktninger mot Norge i den såkalte Farida-saken. I dag startet saken i Høyesterett om den nå 15 år gamle jenta og familien hennes, som ble sendt fra Dokka til Kabul i 2015. Dette er 6. gang saken er oppe i retten. 
در همان هفته که ناروی کرسی دائمی شورای امنیت را بدست آورد ، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علیه ناروی در پرونده موسوم به فریدا شهادت داد. امروز دوسیه در مورد دختر ۱۵ ساله و خانواده‌اش كه در سال ۲۰۱۵ از دوكا به كابل فرستاده شدند ، در دادگاه عالی آغاز شد. این ششمین باری است که این دوسیه در محکمه بررسی‌ میشود.

دوسیه فریدا در دیوان عالی کشور 05.01.2021

Tre sørlendinger har engasjert seg i saken om 18 år gamle Mustafa Hasan som skal sendes ut av Norge. I romjulen la de ut en video der flere kjendiser leser dikt om 18-åringens skjebne. Nesten en halv million har sett videoen til nå. 
سه جنوبی در پرونده مصطفی ۱۸ ساله که قرار است از ناروی اخراج شود با همدیگر متعهد شدند. در طول کریسمس آنها ویدیویی را منتشر کردند که در آن چندین چهره مشهور شعرهایی درباره سرنوشت این جوان ۱۸ ساله می خوانند. تاکنون نزدیک به نیم میلیون نفر این فیلم را تماشا کرده اند.

کمپین افراد سرشناس برای مصطفی 04.01.2021

Har det blitt vanskelig å være innvandrer i Norge det siste året? Den arabiske foreningen i Drammen mener pandemien har ført til mer rasisme. 
آیا مهاجر بودن در ناروی در یک سال گذشته دشوار تر شده است؟ انجمن اعراب در درامن معتقد است که همه گیری کرونا منجر به نژادپرستی بیشتر شده است.

آنها مهتقدند که آنها در معرض نژادپرستی کرونا قرار میگیرند! 29.12.2020