نوجوانان از کلاه بایسکل سواری استفاده نمیکنند

Foreldre får tilbud om å vaksinere barn mellom 5 og 11 år, men de færreste barn har behov for det, mener FHI og en vaksineforsker.

عداد کمی از کودکان به واکسن نیاز دارند 16.01.2022

Veiprising kan være et mulig alternativ til dagens ordning med bompenger. Nå skal veiprising prøves ut i Norge. Veien får pris og den som kjører på den faktureres per kilometer.

مت گذاری سرک‌ها به جای ایستگاه‌های عوارضی 09.01.2022

Aldri før er det blitt solgt flere boliger i Norge enn i fjor. I desember falt prisene 1,3%. Fremover tror meglerne at prisene vil flate ut.

قیمت مسکن در حال کمتر شدن است 05.01.2022