ماهی از آسم و اگزما جلوگیری می کند

I april, midt under koronakrisen, var fire 14-åringer samlet på en fotballbane. De skulle ha gym, det var hjemmeskole og de hadde fått et treningsopplegg. Så skjer det: Under treningen stopper hjertet til en av dem. Det kunne gått fryktelig galt.
در ماه آوریل, در زمان بحران کرونا چهار جوان ۱۴ ساله در یک زمین فوتبال جمع شده بودند. آنها سپرت داشتند، آنها مکتب خانگی داشتند و آنها یک برنامه آموزشی داشتند. سپس این اتفاق می افتد: هنگام تمرین ، قلب یکی از آنها متوقف می شود. میتوانست خیلی‌ وحشتناک بشود.

هنگامی که قلب یک جوان دیگر کار نمیکند 20.06.2020

Tre av ti norske ungdommer har det siste året sett noen planlegge eller gjennomføre slåsskamper på sosiale medier. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet.
از هر ده جوان ناروجی سه نفر آنها در سال گذشته کسانی‌ را در رسانه‌های اجتماعی دیده ا‌ند که یا برنامه ریزی یا جنگ کرده ا‌ند. سازمان رسانه‌ای این گزارش جدید را نشان میدهد.

خشونت جوانان در رسانه‌های اجتماعی 17.06.2020

Folkehelseinstituttet har kommet med en ny risikovurdering. De frykter at folk skal gå lei smittevernrådene, og at det vil føre til at flere blir smittet i sommer.
موسسه بهداشت عمومی خطر یک ریسک جدیدی را منتشر کرده است. آنها مترسند که مردم از مشاور های پیشگیری از عفونت خسته شده باشند و این باعث شود تعداد بیشتری در تابستان مبتلا شوند.

ترس از افزایش عفونت 11.06.2020