تمرکز بر روی زنان چند فرهنگی 04.06.2020

Satser utradisjonelt når de skal skaffe nye bussjåfører. Vy buss Drammen ser på flerkulturelle kvinner som en stor framtidig ressurs. زمانی‌ که نیاز به درایور‌های جدید باس است، آنها بر روی زنان چند فرهنگی که یک کار غیر سنتی‌ است تمرکز میکنند. کومپانی باس وی در درامن به زنان چندفرهنگی به عنوان یک منبع کار عالی برای آینده نگاه می کند.

مسئولین از اینکه در هتل‌های قرنطینه بی‌ رو بار شود میترسند 02.04.2021

Til uken starter massevaksineringen. Norge får dobbelt så mange doser, 150 960. Men vaksineringen er foreløpig ikke nok til å lette tiltakene.

ناروی هفته آینده ۱۵۰۹۶۰ دوز واکسن فایزر دریافت می کند 04.04.2021

قوانین ملی مشترک برای زمان انتظار در قرنطینه 27.03.2021