کمک‌های اولیه در پلان آموزشی‌ مکتب‌ها قرار می‌گیرد

طرح بازگشایی ارنا سولبرگ را در اینجا می‌بینید 07.04.2021

انستیتوی ملی صحت و بهداشت عمومی واکسن زدن کودکان را ارزیابی می کند 01.04.2021

مسئولین از اینکه در هتل‌های قرنطینه بی‌ رو بار شود میترسند 02.04.2021