کمک‌های اولیه در پلان آموزشی‌ مکتب‌ها قرار می‌گیرد