با شستشوی دست‌ها بی‌ دقتی‌ نکنید

Årets influensavaksine skal koste 50 kr. Det lover statsminister Erna Solberg. Vanligvis må man ut med minst 175 kroner for å vaksinere seg. Helsemyndighetenevil at flest mulig i de utsatte gruppene skal ta influensavaksinen. 
هزینه واکسن آنفولانزا امسال ۵۰ کرون خواهد بود. این را نخست وزیر ارنا سولبرگ قول داده است. معمولاً برای واکسن زدن میبایستی حداقل ۱۷۵کرون پرداخت میکردید. مقامات بهداشتی از افرادی که در گروه‌های خطر قرار دارند میخواهند که واکسن بزنند.

واکسن ارزان آنفولانزا 20.09.2020

Det kan ta flere måneder før de første flyktningene fra Hellas kommer til Norge. Det sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i UDI. Norge har sagt ja til 50 flyktninger. 
ممکن است چندین ماه طول بکشد تا اولین پناهندگان از یونان به ناروی برسند. این را هانه جندال مدیر بخش اداره مهاجرت میگوید. ناروی به ۵۰پناهجو بله گفته است.

اداره مهاجرت ناروی روند موریا را آغاز خواهد کرد 14.09.2020

5000 arbeidsledige i Innlandet har fått invitasjon til å hjelpe til under koronaepidemien. På kort tid kan de blir helseassistenter som hjelper til på sykehuset. 
کلمات کلیدی: نرک جدید در نروژ ، ن‌ناروی ، یادگیری زبان نروژی ، نروژ به چندین زبان ، کرونا ، بیکار ، دستیاران بهداشت ، مراقبت‌های بهداشتی ، بیمارستان‌ها ، آموزش ، استخدام

افراد بیکار دستیار بهداشت می شوند 11.09.2020