زنان مهاجر و آزمایش کردن دهانه رحم

Det kan bli like dyrt å passere bomringer for elbiler som for fossilbiler. Et ekspertutvalg vil skrote elbil-rabatten i bompengeprosjektet. 
عبور از عوارضی‌ها برای موتر‌های برقی می تواند به اندازه موتر‌های فسیلی گران شود. کمیته‌ای از کارشناسان قصد دارند که مزایا‌های موتر‌های برقی که از عوارضی‌ها عبور میکنند را حذف کنند. بدین ترتیب موتر‌های برقی هم مانند دیگر موتر‌ها باید پیسه کامل عوارضی پرداخت کنند

فایده‌های موتر‌های برقی از بین خواهد رفت 14.09.2020

Årets influensavaksine skal koste 50 kr. Det lover statsminister Erna Solberg. Vanligvis må man ut med minst 175 kroner for å vaksinere seg. Helsemyndighetenevil at flest mulig i de utsatte gruppene skal ta influensavaksinen. 
هزینه واکسن آنفولانزا امسال ۵۰ کرون خواهد بود. این را نخست وزیر ارنا سولبرگ قول داده است. معمولاً برای واکسن زدن میبایستی حداقل ۱۷۵کرون پرداخت میکردید. مقامات بهداشتی از افرادی که در گروه‌های خطر قرار دارند میخواهند که واکسن بزنند.

واکسن ارزان آنفولانزا 20.09.2020

Det kan ta flere måneder før de første flyktningene fra Hellas kommer til Norge. Det sier Hanne Jendal, avdelingsdirektør i UDI. Norge har sagt ja til 50 flyktninger. 
ممکن است چندین ماه طول بکشد تا اولین پناهندگان از یونان به ناروی برسند. این را هانه جندال مدیر بخش اداره مهاجرت میگوید. ناروی به ۵۰پناهجو بله گفته است.

اداره مهاجرت ناروی روند موریا را آغاز خواهد کرد 14.09.2020