Vurderer å forfølge FMC-oppsigelser rettslig

Flere av medlemmene i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) har ikke godtatt oppsigelsen de har fått i FMC Technologies på Kongsberg. Nå vurderer noen å forfølge sakene rettslig.

FMC Technologies

4. juli ble det klart at 372 personer må gå fra FMC Technologies på Kongsberg.

Foto: Tordis Gauteplass

Det skriver Lars Christian Nilsen, hovedtillitsvalgt i FLT på Kongsberg, i en uttalelse til Laagendalsposten.

4. juli ble det klart at 372 personer har fått beskjed om å avslutte sitt arbeidsforhold med FMC Technologies på Kongsberg. 5. april vedtok styret i FMC Technologies Norge at det måtte sies opp opptil 700 ansatte. Bakgrunnen for oppsigelsene er nedgangen i oljebransjen.

FMC har forbedringspotensial

Flere av våre medlemmer har ikke godtatt oppsigelsen og krever dermed drøftelser etter regelverket. FMC har et forbedringspotensial når det gjelder å følge arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, hevder Lars Christian Nilsen og FLT.

– Det partene ikke er enige om er blant annet utvalgskretsen for nedbemanning. FMC har bestemt at vi skal ha to utvalgskretser og i tillegg holde deler av selskapet utenfor prosessen, sier Nilsen.

Dette fører blant annet til at oppsagte ansatte ikke kan utfordre stillinger i hele virksomheten, og derved ikke kan utfordre ansatte med lavere ansiennitet enn dem selv.

Mener de er usaklig oppsagte

– Vi i FLT bistår våre medlemmer som rådgivere. I de sakene der det er grunnlag for det og der de ansatte ønsker å bestride saken, vil det bli vurdert å forfølge saken rettslig. Avgjørelsen om dette vil bli tatt i samarbeid med forbundet sentralt og LOs juridiske kontor, sier Nilsen.

– Hva skal til for at det er grunnlag for å gå rettens vei?

– Flere ansatte mener at de er usaklig oppsagte. At de kan utfordre andre ansatte i den andre krets, eller de som bedriften beskytter, avslutter han.

Kjersti Løken, kommunikasjonsdirektør i FMC, sier i en kommentar at nedbemanningsprosessen har vært gjennomført i tråd med lov- og avtaleverket, inklusive arbeidsmiljølovens retningslinjer.

Kjersti Løken fra FMC Technologies på Kongsberg sier internasjonal arbeidskraft er helt nødvendig.

Kjersti Løken, kommunikasjonsdirektør i FMC.

– Vi har hatt stort fokus på å gjennomføre en ryddig prosess. Vi vil også poengtere at vi hele veien har hatt et godt samarbeid med fagforeningene, sier hun.

I de tilfellene der de ansatte er uenige i oppsigelsene opplyser Løken om at det gjennomføres forhandlingsmøter i henhold til avtaleverket.

– Vi har gjennom hele prosessen ønsket å finne løsninger for å unngå nedbemanninger så langt det er mulig, da dette selvfølgelig er tungt først og fremst for de av våre kolleger som blir direkte berørt, men også for selskapet, avslutter hun.

Tar opp FMC-oppsigelsene med Erna

Kongsberg Høyre vil snakke med statsministeren om det som skjer i FMC Technologies, når Erna Solberg besøker jazzfestivalen i dag.

Børre Løkenhagen, leder i Kongsberg Høyre, sier til Laagendalsposten at de vil bringe på bane det som skjer i Kongsberg Teknologipark, deriblant FMC Technologies. Partiet vil utfordre statsministeren på tiltak som kan legge til rette for arbeidsplasser i andre, miljøvennlige sektorer. I tillegg til eventuelle justeringer av rammeverket i oljesektoren.