NRK Meny

Vil ta imot flere barn

Rådmannen i Drammen mener kommunen må ta imot flere enslige mindreårige flyktninger. Det skriver Dagsavisen Fremtiden.IMDI har bedt Drammen ta imot 50, men rådmannen foreslår å ta imot opp mot 170 barn og lage et omsorgssenter. I dag bor de under 15 år i fosterhjem, mens de eldre bor i kollektiv med andre i samme situasjon.