– Vi vil være herre i eget hus

Økonomien i Ringerike kommune vil trolig være friskmeldt før 2016, sier rådmann Tore Isaksen.

Tore Isaksen

SIKKER I SIN SAK: Tore Isaksen er klar i sin sak om at Ringerike skal ut av Robek-lista før 2016.

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

Tirsdag la rådmann i Ringerike Tore Isaksen fram sitt forslag til budsjett for Ringerike kommune neste år.

Det store spørsmålet er om dette budsjettet kan løsrive kommunen fra Robek-lista, siden kommunen fortsatt befinner seg i en svært anstrengt økonomisk situasjon.

– Kommunen kommer til å få et godt overskudd i år, noe som betyr at vi trolig er ute av Robek-lista når året er omme, sier han.

Ingen flere kutt

– Vi kommer til å drifte i pluss med 25 millioner i 2015, sier rådmannen.

Ringerike har de siste to årene gått gjennom enorme omstillinger for å spare penger. De har blant annet kuttet 100 årsverk i kommunen. Nå tror Isaksen på bedre tider.

– Vi legger ikke opp til flere kutt i det nye budsjettet, sier han.

I forslaget kommer det frem at driftsnivået i kommunen skal opprettholdes. I tillegg vil rådmannen legge større fokus på veiene i kommunen.

– Vi har satt av 15 millioner kroner hvert år fra 2016 til 2019 til kommunale veier, sier han.

Skatteinntektene kan sette en stopper

Rådmannen sier han ikke ser store hindringer for at kommunen ikke skal klare å nå målet før 2016. Men han er likevel litt urolig for at skatteinntektene skal sette en stopper.

– Nedgang i skatteinntektene på landsbasis kan virke negativt inn på rammetilskuddet til kommunen, sier han.

– Jeg skal aldri si aldri. 25 millioner kroner er en dråpe i havet med tanke på budsjettet på to milliarder, men jeg tror likevel vi kommer til å klare det, sier han.

– Betyr mye å komme ut av Robek-lista

Rådmannen sier det vil bety mye for Ringerike dersom de kommer ut av Robek-lista. Ikke bare driftsmessig, men også psykisk.

– Det psykologiske her er vel så viktig, at vi kan si at vi har en frisk økonomi og ikke bruker mer enn vi får inn, sier han.

I 2014 fikk kommunen investeringsstopp fra Fylkesmannen, som en konsekvens av fem år på Robek-lista. Nå synes rådmannen det er på tide å ta styring over egne investeringer.

– Vi ønsker å investere og å være motoren i innenriks-regionen. Vi vil derfor være herre i eget hus igjen, sier han.