Vil innføre eiendomsskatt

Rådmannen i Hole vil innføre eiendomsskatt for å øke inntektene. Høyre, Frp og Kristelig folkeparti har bedt om et nytt budsjett som forhindrer at Hole kommune kommer på Robeklista og dermed underlegges statlig kontroll. Kommunen står foran en krevende fireårsperiode med et underskudd på 50 millioner kroner.