Vil holde Vigrid unna skolene

Lederen i SOS rasisme mener Vigrid stiller liste til valget for å rekruttere nye undgommer.

Trond Thorbjørnsen

Trond Thorbjørnsen, leder i SOS rasisme.

Foto: SOS Rasisme

- Vigrid er nok klar over at de ikke har mulighet til å få inn representanter på Stortinget, men satser på å bruke valgkampen til å trekke til seg og rekruttere flere ungdommer, sier leder Trond Thorbjørnsen i SOS rasisme til NTB.

Han beklager sterkt at den nasjonalistiske organisasjonen Vigrid har fått godkjent stortingsvalglisten sin i Buskerud, men innser at det er vanskelig å få omgjort godkjenningen nå.

Les også: Krever Vigrid-saken avvist

Godkjennelsen innebærer at Vigrid, som mange ser på som en ren nynazistisk organisasjon, for første gang får mulighet til å delta i et stortingsvalg.

Tidligere stortingsrepresentant for RV, Erling Folkvord, som nå er førstekandidat for Rødt i Oslo, er opprørt over at hitlerister for første gang siden krigen lovlig kan stille til valg i Norge.

Vil oppsøke skolene

Lederen i SOS rasisme sier det er det viktig at nazistiske grupper ikke får en talerstol i valgkampen.

- Og selv om Vigrid stiller liste, har de ikke nødvendigvis krav på å bli invitert over alt, påpeker Torbjørnsen.

Vigrid-leder Thorgrim Bredesen

Vigrid-leder Thorgrim Bredesen

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Han varsler at SOS rasisme vil konsentrere kreftene sine om å hindre alle former for rasisme i valgkampen.

- Jeg har tillit til at ingen rektorer vil gi Vigrid en talerstol i skolen. Likevel vil vi gjennom lokallagene våre arbeide lokalt mot rasisme på alle skoler og andre steder hvor det er mulig at Vigrid-grupper vil dukke opp. Over alt vil vi markere avsky mot dem, sier Thorbjørnsen.

For liberal holdning

Lederen i SOS rasisme sier han gjerne hadde sett at Norge hadde en mindre liberal holdning til nazistiske og rasistiske grupperinger. Helst hadde han sett at det var mulig å forby organisasjoner som Vigrid, selv om et forbud mest sannsynlig ville bety at organisasjonen bare fortsatte sitt arbeid i det skjulte.

- Gir man en organisasjon rom til å drive sin virksomhet, vil den vokse. All erfaring tyder på det. Dersom de derimot må drive virksomheten sin i det skjulte, vil de ikke kunne føle seg trygge. Dermed vil de også miste muligheter til å rekruttere ungdommer, mener Thorbjørnsen.

Han minner om at Vigrid og beslektede organisasjoner ikke er grupper som deltar på lik linje med andre organisasjoner i det offentlige rom.

- For dem er hver opptreden en seier. Uansett om de blir slaktet eller ikke, sier de at enhver opptreden gir dem økt oppslutning og flere henvendelser. Det har Vigrids grunnlegger og leder Tore Tvedt selv sagt, og det står å lese på nettstedet til Vigrid, påpeker Thorbjørnsen.

En prøvestein

- Dersom Vigrid får stille til valg, er rasismeparagrafen, straffelovens bestemmelser om diskriminerende eller hatefulle ytringer, i praksis død, mener Erling Folkvord, som nå er førstekandidat for Rødt i Oslo.

Norge vil dermed ha brutt FN-konvensjonen som var årsak til at vi fikk denne paragrafen. Det bør være en tankevekker at mange europeiske land har forbud eksplisitt mot nazistisk organisering, mens norske nazister nå har fått klarsignal til å stille til valg, sier Folkvord i en pressemelding.

- Vigrids mulighet til å stille til valg blir en prøvestein på hvor alvorlig ratifiseringen av FN-konvensjonen var ment, sier Folkvord til NTB.