Vil hente hjem asylbarna

SV la tirsdag fram et forslag i Stortinget om å hente hjem alle barnefamiliene som har blitt tvangsutsendt til Afghanistan.

Rahimi-familien i Kabul

ASYLBARNA: For et drøyt år siden ble familien Rahimi tvangssendt til Afghanistan. Her er Fatema (11) sammen med brødrene Nasir Ahmad (8) og Mohammad Amin (15). Det er en av de få gangene de har vært utenfor hjemmet i Kabul.

Foto: Sverre Hjelleset / Privat

– Vi har aldri tidligere sendt barnefamilier til Afghanistan, selv om det har vært mulig, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV.

Karin Andersen

Karin Andersen fra SV la fram forslaget sammen med partikollegaene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Stig Weston / SV

Med bakgrunn i tvangsutsendelsene av barnefamilier til Afghanistan, la partiet fram to forslag i Stortinget tirsdag. De vil hente hjem barnefamiliene fra det krigsherjede landet. I tillegg ønsker de at alle barn som er sendt ut av Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra, skal får behandlet søknaden sin etter regjeringens nye forskrifter som trådte i kraft i desember.

Men særlig er det barn som har blitt sendt til Afghanistan SV-politikeren er bekymret for. Ifølge Andersen dreier det seg ikke om mange familier, uten at hun vet eksakt hvor mange det er.

Anket utsendelsesdom

Familien Rahimi er en av disse familiene. 11 år gamle Fatema og hennes to søsken ble, sammen med foreldrene, tvangssendt til Afghanistan den 20. januar 2014. Da hadde de bodd i Ål i Hallingdal i nesten fire og et halvt år.

Etter flere avslag, avgjorde Oslo tingrett mandag at utsendelsen var riktig, og at familien ikke får komme tilbake til Norge. Dette har familien og deres støttegruppe bestemt seg for å anke til lagmannsretten.

Nå kan skjebnen til Fatema og hennes familie ta en ny vending.

– Jeg håper det er mulig å få flertall for forslaget vårt. Da vil Fatema og hennes familie bli hentet tilbake til Norge, sier Andersen.

Ansvar for lengeværende barn

Hun mener Norges praksis er i strid med internasjonale anbefalinger. Ifølge Andersen har FN frarådet å sende barn tilbake til Afghanistan, og det er nesten ingen andre europeiske land som gjør det.

– Det er et farlig land, det vet alle. Har et barn vært i Norge i mange år, sier det seg sjøl at det er en helt umulig situasjon å bli sendt tilbake dit. Alle barn som har vært i Norge lenge, har vi ansvar for. Det er vi forpliktet til gjennom barnekonvensjonen, avslutter Andersen.