Vil ha togstopp i Hole

Politikerne i Hole er redd det ikke blir togstopp i kommunen når den nye Ringeriksbanen bygges.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal forkorte reisetiden fra Oslo til Bergen.

Foto: Illustrasjon

Bekymringen er stor hos lokalpolitikerne. Ikke bare vil den bånnlegge og ødelegge verdifulle områder i begge kommunene, men det har kommet signaler om at en Ringeriksbane med høyhastighetstog ikke vil komme til å stoppe i Hole, kun i Hønefoss.

– Vi er jo redd for å ende som Svarteper med et skjemmende jernbaneanlegg gjennom befolkningsrike områder i bygda og et tog som ikke stopper, sier varaordfører Sjur Tandberg.

Han var en av mange lokalpolitikere fra Hole og Ringerike som var på informasjonsmøtet om Ringerikesbanen torsdag. Og siden det tidligere har blitt sagt at intercitykonseptet ikke gjør det mulig med stoppested på et så lite sted som Vik eller Sundvolden har han og andre lokalpolitikere vært bekymret.

– For hvis det skulle skje at vi fikk jernbane gjennom bygda uten stoppested så ville jo de 15-1700 menneskene som hver dag pendler fra Hole til Oslo få et mye dårligere tidlbud. For det er jo klart at det vil gå færre busser når det kommer et lyntog.

Les også : Har jobbet med dette i 150 år

– Ingen grunn til bekymring

En ny Ringeriksbane med et dobbeltspor mellom Oslo og Bergen, vil trolig få mellom 5 og 6 tog i timen i hver retning, sier utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Lars Christian Stendal. Han sier politikerene og folk i Hole ikke har grunn til bekymring.

– Det vil være naturlig å tenke seg et stopp i området Vik-Sundvolden.

Han sier Ringerikesbanen er et regionutviklingsinstrument som betyr at det skal legges til rette for at området skal utvikle seg. Og kommer banen kommer det også togstasjon i Hole mener han.

– Kan du love at det blir stasjon med togstopp i Hole ?

– Nå skal vi sette oss ned sammen med kommunen og det er klart at får vi til en god jobb i fellesskap så blir det stopp på Vik.