NRK Meny

Vil ha slutt på fritt skolevalg


Fra høsten blir det trolig slutt på ordningen med fritt skolevalg for videregående elever i Buskerud. Politikerne vil innføre en ordning der elevene kommer inn på den skolen som ligger nærmest der de bor. Både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen i Buskerud liker forslaget som kan gi mindre frafall og elevene trygghet.