NRK Meny

Vil ha nytt senter til Drammen

Politidirektoratet ønsker at politiets nye lønn- og regnskapssenter legges til Drammen. I dag ble forslaget lagt ut på høring, målet er å fatte et endelig vedtak før sommeren, skriver Politiforum. Senteret som får i overkant av 140 årsverk skal etter planen være i drift fra begynnelsen av 2017.

Drammen, flyfoto
Foto: Scanpix