- På høy tid å gjennomgå sikkerheten i tingrettene

Advokat Sjak Haaheim vil ha en vurdering av sikkerheten i landets tingretter. – Det er ikke trygt i retten, sier han.

Advokat Sjak Haaheim

Advokat Sjak Haaheim mener det er på høy tid med en gjennomgang av sikkerheten i tingrettene.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det er et tankekors, at på den ene siden skal man utrede sikkerheten hos NAV, som er et offentlig organ som skal hjelpe folk. Så har man på den andre siden ingen som skal vurdere sikkerheten i retten, som faktisk straffer folk, sier Sjak Haaheim.

Tidligere denne uka fortalte en kvinnelig politiadvokat at hun ble angrepet av en tiltalt i tingretten. Det var ingenting som tilsa at han kunne være farlig for henne, og hun hadde ikke bedt om vakter i retten. Plutselig smalt det.

Anonym politiadvokat

– Jeg var skikkelig redd, sier politiadvokaten, som vil være anonym av hensyn til sin fremtidige sikkerhet.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Etter det tragiske drapet på en NAV-ansatt i Oslo, har hun tenkt mye på dramatikken som utspant seg i tingretten, da en politikvinne som tilfeldigvis var til stede i retten, grep inn og reddet henne.

– Jeg var skikkelig redd. Jeg ble veldig redd, for dette her har jeg aldri vært med på før. Det var ingen store, sterke politimenn der, eller noen andre sterke som kunne ta vare på meg. Jeg var helt alene mot tiltalte, sier hun.

I utakt med tiden

Sjak Haaheim har møtt i retten både som politiadvokat og som bistandsadvokat. Han sier sikkerheten i landets tingretter overhodet ikke er tilpasset dagens kriminalitetsbilde. Han mener det er på høy tid med en gjennomgang av sikkerheten i retten, på linje med den som nå skal gjøres ved NAV-kontorene.

Haaheim har som politiadvokat selv måttet pågripe en tiltalt som slo seg vrang i Oslo tingrett. Med bakgrunn fra Forsvaret er han trent til å gripe inn fysisk dersom det trengs. Slik skal det ikke være, mener han.

Saken fortsetter under bildet.

Rettssal 8 i Drammen tingrett

Sikkerheten i Drammen tingrett er ikke tilpasset dagens kriminalitetsbilde, sier advokat Sjak Haaheim.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Vil ha nødknapp for alle

I Drammen tingrett har dommerne tilgang på en alarmknapp i noen av rettssalene, slik at politiet kan varsles fra resepsjonen i tinghuset. Altfor dårlig, sier Haaheim, som mener at tinghuset må få på plass faste vektere som kan tilkalles med nødknapper som er tilgjengelig for alle.

– Det er vel flere røde knapper til å tilkalle brannvesenet, enn det er til å tilkalle vakter i domstolene. Det er et tankekors, for det er sjeldnere at det brenner enn at det er en ugrei situasjon i en rettssal, sier han.

– Det er ikke noen sikkerhet

Også politiadvokat Ole Jacob Garder savner vakter i retten. Han er tillitsvalgt for politijuristene i juristforbundet, og møter ofte i retten som aktor. Garder sier det ikke finnes sikkerhetstiltak som kan være til hjelp for ham i en situasjon han opplever som truende.

– Jeg kan i utgangspunktet ikke lene meg på noe annet sikkerhetstiltak enn det jeg selv kan stille med i form av fysisk størrelse. Det er ikke noe sikkerhetsnettverk i tingretten, det finnes ikke vakthold som man kan belage seg på kan yte den nødvendige bistand. Det er også fysiske fasiliteter som er svært lite tilfredsstillende. Det er trangt, og det er mangel på nødutganger. Det gjør at en situasjon fort kan bli vanskelig, sier Garder.

Politiadvokat Ole Jacob Garder

– Jeg kan ikke lene meg på noen andre sikkerhetstiltak enn min egen fysiske størrelse, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Kriminaliteten dramatisk forandret

Når Sjak Haaheim går i retten, tenker han alltid gjennom hva som kan skje. Han er beredt til å beskytte både seg selv og sine klienter, og sier han alltid tar utgangspunkt i hva som er det verste som kan skje. Og det mener han det er god grunn til.

Mener sikkerheten i retten er god

Politiadvokat angrepet av tiltalt

– Hvis vi ser på tinghuset i Drammen, så er det bygd med et helt annet kriminalitetsbilde for øyet enn det kriminalitetsbildet vi har i dag. Det er laget for mange herrens år siden. Kriminaliteten og tonen i straffesaker har forandret seg dramatisk siden den gang, men man har ikke fulgt etter i utviklingen med å tenke beredskap, med å tenke sikkerhet. Det er mye som kan være farlig. En drikkekaraffel av den typen som brukes i retten, kan være et farlig våpen i hendene på en person som vil skade noen, sier Haaheim.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre sier hun gleder seg til å flytte inn i nytt tinghus i Drammen om noen år, men at hun mener sikkerheten er god.

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

Sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Det er Sjak Haaheim ikke enig i. Han mener det må være fast vakthold i tinghusene. Statsansatte vektere vil gi økt trygghet både for de profesjonelle aktørene i retten og for vitner og ofre, sier han.

Vet ikke når det smeller

– Det som er vanskelig å vite, er når det smeller. Man har jo hatt situasjoner som har virket helt udramatiske, helt rutinemessige, hvor da ting plutselig eskalerer, og kommer ut av kontroll. Jeg tror, at hvis det offentlige har vakter i domstolen som er til stede og synlige, så kan det virke veldig dempende på utbrudd som kan komme, sier Haaheim.

Han mener et slikt vakthold må være i regi av Staten, med egne vektere.

– Den slags kan ikke settes bort til et privat selskap. Det vil være tale om å bruke makt mot borgere for å opprettholde en sikkerhet. Det må skje innenfor det som er demokratiets rammer, og det er en statlig oppgave, sier Haaheim.

Drikkekaraffel fra tingretten

En drikkekaraffel av den typen som brukes i retten, kan være et farlig våpen i hendene på en person som vil skade noen, sier advokat Sjak Haaheim.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK