NRK Meny
Normal

– Vi ønsker ikke å klage

Ved forrige lokalvalg i 2011 brukte kun 43 prosent av de med innvandrerbakgrunn stemmeretten sin. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med.

Valgurne.

Valgdeltakelsen er langt dårligere blant velgere med innvandrerbakgrunn enn andre nordmenn.

Foto: AAS, ERLEND / SCANPIX

Valglogo

– Mange kommer fra land med krig og fattigdom. Vi er takknemlige for det vi får og ønsker ikke å klage, sier Abdullah Khelef.

Abdullah Khelef

Abdullah Khelef fra Zanzibar og mange med samme bakgrunn velger å ikke stemme.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge

Han kommer fra Zanzibar og har bodd i Norge i 14 år. Han er en av mange med innvandrerbakgrunn i Drammen som velger å sitte hjemme under valget. I byen har hver fjerde innbygger minoritetsbakgrunn.

Vil øke valgdeltakelsen

Ved forrige lokalvalg stemte bare 43 prosent av dem med minoritetsbakgrunn i Norge. For alle landets velgere var valgdeltakelsen på 65 prosent.

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunaldepartementet tror kulturen de kommer fra, spiller en stor rolle for at mange med minoritetsbakgrunn ikke ønsker å delta i valget.

– De er ikke vant til å ha den påvirkningsmuligheten fra landet de kommer fra. Derfor har vi gjort noen grep i år, sier Jensen.

For å nå disse velgerne har regjeringen utarbeidet brosjyrer og filmer på mange ulike språk. I alt har regjeringen bevilget fem millioner kroner i informasjonstiltak rettet mot velgere med innvandrerbakgrunn og unge.

Underdirektør hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Karen Eldbjørg Toven, sier at det er viktig å øke valgdeltakelsen i denne gruppa.

– Generelt er det viktig fordi det handler om identitet og tilhørighet. De bør føle seg stolte over å kunne bruke de demokratiske mulighetene, sier Toven.

– Skal bruke stemmeretten

Mark Sukhari

Mark Sukhari er ikke i tvil om at han skal delta i valget.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge

En av dem som gjerne deltar i valget, er Mark Suhari. Han jobber i kantina på Papirbredden i Drammen, der han ekspederer sultne studenter.

– Jeg skal bruke stemmeretten min. Foreløpig er jeg litt usikker på hva jeg skal stemme, men jeg tror det blir Arbeiderpartiet. Det er det jeg har stemt ved de siste valgene, sier Suhari.

På andre siden av disken står Heram Booryaei. Han har bodd i Norge i 11 år og kommer opprinnelig fra Iran. Han er ikke i tvil om at han skal stemme.

– Det skal jeg. Jeg har stemt også tidligere og vil fortsette med det. I starten var jeg i tvil om hva jeg skulle stemme, men det blir lettere etter hvert. Jeg er nesten sikker på hvilket parti jeg skal stemme på i år, sier Booryaei.