NRK Meny
Normal

Vil ha trafikken bort fra Drammen

Lange køer i rushtiden i Drammen gjør at Statens vegvesen nå tenker helt nytt om veiplanleggingen. De vil lede trafikken utenom byen.

Laster kart, vennligst vent...

Statens vegvesen tenker nå å flytte det nye krysset mellom riksvei 23 og E18 nærmere Kjellstad. Tidligere var planen at krysset skulle ligge ved Brakerøya.

Med stadig større trafikale utfordringer i drammensdistriktet, innser Statens vegvesen at de trolig må tenke helt nytt for å løse framtidige problemer. Første skritt er fullføringen av riksvei 23 mot E18.

Kjell Inge Davik

Forslaget til en mer helhetlig planlegging av veiene i nedre Buskerud la regiondirektør Kjell Inge Davik fram for flere politikere onsdag.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

De lanserte onsdag et forslag der de ønsker å lede trafikken nordover og vestover utenom Drammen by. Forslaget går på å se alle de store veiene i en sammenheng.

– Vi ønsker å se på «Lierdiagonalen», som er en løsning hvor riksvei 23 blir en del av E134, og hvor ny veg føres fra Linnes med påkobling til E18, videre inn i Bragernesåsen og opp til riksvei 35 ved Hokksund, sier regionsjef Kjell Inge Davik i Region sør i en pressemelding.

Vil flytte planlagt kryss

Hans Jan Håkonsen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Buskerud, Hans Jan Håkonsen, sier at tankene har modnet seg gradvis.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

I lengre tid har Statens vegvesen sett at framkommeligheten i Drammen har blitt verre, særlig i rushtiden. Opprinnelig skulle riksvei 23 og E18 knyttes sammen ved Brakerøya, men nå ønsker de å flytte dette krysset nærmere Kjellstad.

– Det er for å gjøre det mulig å kunne realisere de store tankene våre på sikt, sier avdelingsdirektør for Statens vegvesen i Buskerud, Hans Jan Håkonsen.

Han forteller at mens de har jobbet med veiløsningen for riksvei 23 mellom Linnes og E18, har tankene om en mer helhetlig vurdering av trafikken gradvis modnet seg.

– Skaper mange spørsmål

Det tar mange år før veiløsningen kan bli slik Statens vegvesen nå foreslår, men håpet deres er å få planene inn i nasjonal transportplan så raskt som mulig. De starter nå med et planprogram for å se hvilke trasevalg som er mulig å gjennomføre, og hvilke konsekvenser de har.

– Vi er klar over at dette er nye tanker som skaper mange spørsmål. Disse vil vi, i samarbeid med regionale og lokale myndigheter, jobbe videre med utover høsten, sier regionsjef Kjell Inge Davik.