NRK Meny

Vil ha flere plasser for lærlinger

Buskerud fylkeskommune tilbyr nå inntil 50.000 kroner til bedrifter som tar inn lærling for første gang.Fylkeskommunen trenger flere plasser til lærlinger og håper tilskuddet skal få flere bedrifter på banen.Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær støtte som bedrifter får for å gi opplæring til lærlinger og lærekandidater.