Vil gjøre kirken grønn

Den norske kirke kaster seg inn i miljøkampen. Nå vil sogneprest i Strømgodset menighet i Drammen, Dag Arne Roum, gjøre kirkegjengerne mer miljøbevisste.

Klimaendring

På neste kirkemøte blir miljø og vern om skaperverket et viktig tema.

I Strømsgodset kirke i Drammen er temperaturen satt ned og det serveres fair trade-produkter.

Petter Øijord som er miljørådgiver i miljøorganisasjonen Grønn Hverdag, avdeling Østlandet, gleder seg over kirkenes økende engasjement i klimasaken.

Sogneprest Dag Arne Roum

Sogneprest Dag Arne Roum i Strømsgodsetmenighet

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Vært miljøengasjert lenge

Roum mener alle må bli mer klar over miljøproblemene og snakke om det.  

- Jeg har jo muligheten til å bruke prekestolen og menighetsbladet og nettsiden vår, sier Roum.

Roum forteller at han har vært miljøengasjert i mange år. Han har blant annet vært medlem av Framtiden i Våre Hender siden organisasjonen startet opp.

- Oppleves som dommedagspredikant

- Men jeg synes det har vært vanskelig mange ganger. Jeg er blitt opplevd som en dommedagspredikant på en annen måte. Det er lettere i dag fordi folk forstår at det er viktig, sier han.

Roum forteller at kirken gjennom konfirmasjonsundervisningen snakker om klimaproblemene.

Sognepresten forteller at kirken ved å holde en lavere temperatur inne i bygningen, forsøker å gå foran som et godt eksempel.

Rettferdig kirkekaffe

- Vi handler inn rettferdighetsmat og -kaffe, og vi forsøker å være mer bevisste på bilbruken vår; blant annet samkjører vi mer, forteller Roum.

- Skaperverket er en gave til oss, og vi må ta vare på det og ikke ødelegge det. Det tar jeg opp hele tiden fra prekestolen sier Roum.

Petter Øijord i miljøorganisasjonen Grønn hverdag synes kirkens engasjement er viktig.

Miljø og tro hånd i hånd

- Dette er et spørsmål som egentlig ikke er knyttet til tro. Alle organisasjoner har et ansvar i dette spørsmålet, mener Øijord.

Det at kirken knytter det opp til tro og religion, er jo bare helt riktig. Det er jo det de står for. De fleste organisasjonene har et formål, som de kan knytte det opp til, sier Øijord.

- Og 85 prosent av Norges befolkning er tross alt medlemmer av kirken, sier miljøaktivisten.