Vil gå videre med sykehusplanene

Vestre Viken helseforetak har vedtatt at Helse Sør-Øst bør gå videre med planene for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Styret anbefaler også at det ikke blir en trinnvis utbygging. Saken oversendes nå til Helse Sør-Øst for behandling der. De har sitt neste møte 2. februar.