Vil forby skutere i Steinsfjorden

Hole SV foreslår at Hole kommune i samarbeid med Ringerike vedtar forbud mot vannskutere i Steinsfjorden og i Storøysundene. Det er en rekke begrensninger knyttet til kjøring, blant annet er det forbudt i et belte på 500 meter fra land. Det blir et lite areal igjen til kjøring i området og SV mener derfor vannskutere bør forbys i Steinsfjorden.