Vil endre regler

Bjørn Tore Ødegården fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål om fylkeskommunen bør endre praksis for inntaksreglene til videregående skole. NRK har fortalt om elever som ufrivillig må flytte over til en annen skole underveis dersom karakterene ikke er gode nok. Ødegården stiller spørsmål i Hovedutvalget for utdanning i dag og mener man må se på reglene for å hindre frafall.