NRK Meny

Vil endre opptaksreglene

Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården vil ha slutt på at elever ikke får fullføre tre år på samme videregående skole når de har for dårlige karakterer. Flere elever på Drammen videregående må bytte skole i tredje klasse fordi konkurransen er hard. Ødegården vil nå ta opp saken med hovedutvalget for utdanning i håp om å få endret ordningen før neste års opptak.