NRK Meny
Normal

Vil demme opp for frafallet av elever

Rektor vil ha foreldre mer på banen for å hindre at elever dropper ut av skolen. I Buskerud slutter nesten hver tredje elev før de har fullført videregående skole.

Anne Johanne Guldvik

Rektor ved Lier videregående skole ønsker mer uformelt samarbeid med foreldrene, for å hindre at elevene dropper ut av skolen.

Foto: Privat

Tallenes tale er klare. Bare 69 prosent av elevene fullfører videregående skole i Buskerud. Det ønsker rektoren ved Lier videregående skole, Anne Johanne Guldvik, å gjøre noe med. I ettermiddag inviterer hun til foreldrekafe.

– Vi tror foreldrene er en ressurs som skolen i for liten grad tar i bruk, sier Guldvik.

Hun mener foreldrene også gjerne ønsker å ta del i elevenes hverdag, men at skolen i enkelte tilfeller virker autoritær.

– Det kan hindre at foreldrene tar kontakt, og det ønsker vi å gjøre noe med.

Også elevene ønsker at de foresatte involverer seg mer, hevder Guldvik.

– Elevundersøkelsen fra høsten 2013 viser det, og de foresatte er de første elevene kontakter hvis noe blir leit og vanskelig på skolen.

Døråpner

Foreldrekafeen skal være en døråpner for å invitere foreldrene til større deltakelse. Selv om foreldre flest er opptatt av podens ve og vel, er en del foreldre ikke klar over hvilken ressurs de kan være for ungdommene.

Til tross for at norske skoler har mange forskriftsfestede foreldremøter og konferansetimer, mener Guldvik at det uformelle samarbeidet bør bli bedre. Hun forventer at mange kommer til foreldrekafeen i ettermiddag.

– Vi trenger flere dialogbaserte møteplasser, der foreldre og foresatte både kan treffe skolens representanter, og ikke minst treffe andre foresatte i en ledigere sammenheng, sier Guldvik.